Page Loading...

Projekty

Kúzelne Vianoce

Nadácia J&T pripravila v spolupráci so zamestnancami skupiny J&T projekt "Kúzelné Vianoce" na podporu detí predovšetkým v pestúnskej starostlivosti, detí zo sociálne slabých rodín a detí s handicapom. Cieľom projektu je splniť detské vianočné želania. Darčeky majú mať zmysel, majú byť zamerané na rozvoj dieťaťa. Sú vymyslené tak, aby deťom pomohli pri vzdelávaní alebo pri objavovaní športového ducha.
Zobraziť »


Sedmokráska

Detská mozgová obrna je závažné postihnutie hybného vývoja podmienené prenatálnym, perinatálnym alebo včasne postnatálnym poškodením mozgu. A keďže liek na jej vyliečenie nie je, rozhodli sme sa v roku 2007 rozbehnúť vlastný projekt – Sedmokráska, prostredníctvom ktorého prinášame možnosť pomoci deťom do 18. rokov. Princíp spočíva v poskytovaní terapeuticko - rehabilitačných programov.
Zobraziť »


Náruč záchrany

Nadácia J&T je od januára 2008 generálnym partnerom centra sociálnych služieb "Náruč záchrany", na ktorom sa spoločne podieľa s Občianskym združením Šanca pre nechcených. To poskytuje od 1. júla 2009 svoju "Náruč" 7 matkám a 11 deťom, zároveň 40 seniorom. Základným princípom projektu je poskytnúť útočisko, prácu a možno aj náhradu rodiny. Komunita žijúca v tomto dome, nevynímajúc pracovníkov, si bude nápomocná psychicky, fyzicky a nebude sa izolovať od prostredia, v ktorom žije.
Zobraziť »