Page Loading...
Náhradná rodinná starostlivosť Pomoc v núdzi Ľudia chorí a s handicapom Hospicová starostlivosť Osveta a vzdelávanie

Nikto nie je zbytočný na tomto svete, kto uľahčuje bremeno iným.

Charles Dickens

Aktuality

Ako zvládnuť dištančné vzdelávanie?

25.01.2021 - „Škola predstavuje pre žiakov sociálne spoločenstvo. Deti potrebujú niekam patriť a byť súčasťou nejakej sociálnej či spoločenskej skupiny. Počas dištančného vzdelávania strácajú návyky, zmenil sa im režim pracovného dňa.“ Aj toto je dištančné vzdelávanie, ktoré neustále pretrváva v súčasnej situácii.

Pandemické ošetrovné

08.01.2021 - V súvislosti s aktuálnymi opatreniami sa dochádzka v materských a v základných školách mení. Kto má nárok na pandemické ošetrovné a aké sú jeho podmienky?