Page Loading...

Ako žiadať o príspevok

Vážení žiadatelia,

vzhľadom k vysokému počtu žiadostí a administratívnej náročnosti máme do 31.8.2018 pozastavený príjem všetkých nových žiadostí zaregistrovaných na webovej stránke  www.nadaciajt.sk, výnimkou sú žiadosti od tých právnických osôb, s ktorými má Nadácia nadviazanú dlhodobú spoluprácu. Dôvodom pozastavenia je prebiehajúca kampaň Family spustená výlučne pre žiadateľov v Žilinskom kraji, kde došlé žiadosti vybavujeme naďalej priebežne a ďalšie aktivity Nadácie, ktoré smerujú na zvýšenie kvality poskytovanej pomoci

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že všetky on-line žiadosti, ktoré zaregistrujete na webovej stránke Nadácie v čase ich pozastavenia, budeme považovať automaticky za zamietnuté.

Ďakujeme za pochopenie.

Nadácia J&T

 

Pre vyplnenie žiadosti kliknite na odkaz nižšie:

On- line žiadosť pre právnické osoby (podporujeme tie organizácie, s ktorými máme nadviazanú dlhodobú spoluprácu, inak podpora právnických osôb prebieha od roku 2015 výlučne formou grantov)