Page Loading...

Ako žiadať o príspevok

Vážení žiadatelia,

vzhľadom k vysokému počtu žiadostí a administratívnej náročnosti od 1.12.2018 do 31.1.2019 pozastavujeme príjem všetkých nových žiadostí, ktoré budú buď zaregistrované online na webovej stránke Nadácie alebo ktoré obdržíme poštou, príp- e-mailom. Výnimkou sú došlé žiadosti tých právnických osôb, s ktorými má Nadácia nadviazanú dlhodobú spoluprácu. Dôvodom pozastavenia je prebiehajúca kampaň Family – rodina na prvom mieste, ktorá je zameraná výlučne na pomoc rodinám v núdzi zo Žilinského kraja, kde došlé žiadosti vybavujeme naďalej priebežne a ďalšie aktivity Nadácie, ktoré sa zameriavajú na zvýšenie kvality poskytovanej pomoci. 

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že všetky nové žiadosti, ktoré obdržíme v čase ich pozastavenia, budeme považovať automaticky za zamietnuté.

Ďakujeme za pochopenie.

Nadácia J&T

 

Pre vyplnenie žiadosti kliknite na odkaz nižšie:

On- line žiadosť pre právnické osoby (podporujeme tie organizácie, s ktorými máme nadviazanú dlhodobú spoluprácu, inak podpora právnických osôb prebieha od roku 2015 výlučne formou grantov)