Page Loading...

Ako žiadať o príspevok

Vážení žiadatelia,

dňa 1.9.2017 spúšťame príjem nových žiadostí pre fyzické osoby.

Príjem nových žiadostí v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti bude prebiehať v špecifickom režime, pričom prednostne bude naša pomoc smerovaná na úhradu nákladov spojených s chodom domácnosti, s úhradou školskej jedálne a školského klubu detí. Zároveň dočasne spúšťame príjem nových žiadostí v oblasti pomoci ľuďom v núdziv oblasti pomoci ľuďom chorým a s handicapom (len pri nákupe vybraných základných kompenzačných pomôcok uvedených na našej stránke), pričom pomoc Nadácie bude smerovaná na osamelých rodičov s malými alebo chorými deťmi.

Dôvodom tohto špecifického režimu pri prijímaní nových žiadostí je prebiehajúca kampaň Family v Žilinskom kraji, kde došlé žiadosti vybavujeme naďalej priebežne a ďalšie aktivity Nadácie, ktoré smerujú na zvýšenie kvality poskytovanej pomoci. Zároveň priebežne vybavujeme došlé žiadosti v rámci vlastného projektu Sedmokráska. Každú zaregistrovanú žiadosť posudzujeme individuálne a na poskytnutie príspevku z Nadácie nevzniká právny nárok.

 

Pre vyplnenie žiadosti kliknite na odkaz nižšie:

On- line žiadosť pre fyzické osoby (ku každej žiadosti fyzických osôb o poskytnutie príspevku je potrebné poslať poštou vyplnený Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý nájdete nižšie)

On- line žiadosť pre právnické osoby (u právnických osôb nie je potrebné Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielať) 

Súhlas so spracovaním osobných údajov(47,5 kB)stáhnout
Zaradenie do projektu Sedmokráska(79,5 kB)stáhnout
Žiadosť pre fyzické osoby(54,5 kB)stáhnout
Žiadosť pre právnické osoby(60,5 kB)stáhnout