Page Loading...

Ako žiadať o príspevok - záloha

Vážení žiadatelia,

od 1.9.2018 je spustený príjem žiadostí pre fyzické osoby vo všetkých oblastiach podpory. Dovoľujeme si Vás ale upozorniť na skutočnosť, že v oblasti pomoci ľuďom chorým a s handicapom prispievame výlučne na vybrané základné kompenzačné pomôcky, ktorých presný zoznam máme na webovej stránke zverejnený a podpora bude smerovaná na rodiny s maloletými deťmi, v ktorých je aspoň jeden člen rodiny s handicapom. Došlé žiadosti v oblastiach náhradná rodinná starostlivosť, pomoc ľuďom v núdzi a Sedmokráska vybavujeme v pôvodnom režime. 

Zároveň Vám oznamujeme, že aj zaregistrované žiadosti v rámci projektu Family - rodina na prvom mieste, ktorá je pilotne spustená v Žilinskom kraji, vybavujeme naďalej priebežne, viac informácií nájdete na webovej stránke projektu

 

Pre vyplnenie žiadosti kliknite na odkaz nižšie:

On- line žiadosť pre fyzické osoby (ku každej žiadosti fyzických osôb o poskytnutie príspevku je potrebné poslať poštou vyplnený Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý nájdete nižšie)

On- line žiadosť pre právnické osoby (u právnických osôb nie je potrebné Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielať) 

Žiadosť pre fyzické osoby(54,5 kB)stáhnout
Zaradenie do projektu Sedmokráska(71,5 kB)stáhnout
Súhlas so spracovaním osobných údajov(47 kB)stáhnout
Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov(46,5 kB)stáhnout
Žiadosť pre právnické osoby(60,5 kB)stáhnout