Page Loading...

Aktuality

Doprajme všetkým deťom rovnaké šance na vzdelávanie

03.06.2019 - Už tradične na Medzinárodný deň detí vyhlásila Slovenská katolícka charita Zbierku školských pomôcok. Tá pomáha malým školákom zo sociálne slabších pomerov, krízových centier, či deťom z charitných detských domov na Slovensku naplniť ich školské tašky a uľahčuje im tak prístup k vzdelaniu.

Od 1.6.2019 pozastavujeme príjem nových žiadostí

22.05.2019 - Vzhľadom k vysokému počtu žiadostí a administratívnej náročnosti v období od 1.6.2019 do 31.8.2019 pozastavujeme príjem všetkých nových žiadostí, ktoré budú buď zaregistrované online na webovej stránke Nadácie alebo ktoré obdržíme poštou, prípadne e-mailom.

Ochrana detských obetí násilia nie je dostatočná

26.04.2019 - V utorok 16.4.2019 sa uskutočnila ďalšia diskusia o právnej ochrane dieťaťa, kde sa poukázalo na fakt, že na Slovensku nemáme dostatok špeciálnych výsluchových miestností a tie, ktoré fungujú, nie sú dostatočne využívané.

Porucha ADHD vie potrápiť nielen dieťa, ale aj rodinu

15.04.2019 - ADHD znamená poruchu pozornosti, ktorá je spojená s hyperaktivitou. Podľa prieskumov sa vyskytuje u približne 7 – 9% detí, v súčasnosti je jednou z najčastejších príčin, pre ktoré sa rodičia so svojimi deťmi obracajú na psychológa.

Týždeň s mamou, týždeň s otcom

01.04.2019 - Život dokáže prekvapiť a stáva sa, že sa ľudia rozchádzajú. Ak ale majú partneri dieťa, rozchod býva zložitejší. Vo fungujúcej rodine je samozrejmé, že starostlivosť o deti zabezpečujú obaja rodičia, pričom pri rozvode väčšinou platí, že je dieťa zverené do starostlivosti jednému z nich, pričom druhý rodič dostane možnosť byť s dieťaťom každý druhý víkend.

Dieťa štyroch rodičov

20.03.2019 - Pri pestúnskej starostlivosti osobnú starostlivosť o dieťa preberajú pestúni, no biologickí rodičia dieťaťa majú zachované niektoré práva a povinnosti. Zostávajú zákonnými zástupcami, majú vyživovaciu povinnosť a mali by byť súčasťou života dieťaťa, k čomu patrí kontakt s dieťaťom.

Vitajte vo svete detí s Aspergerovým syndrómom

19.03.2019 - Tak, ako sa dieťa s dyslexiou trápi s pochopením čítaného textu, tak sa dieťa s diagnózou Aspergerov syndróm stráca v sociálnych vzťahoch. Náš svet je pre neho zložitý, komplikovaný, nepochopiteľný.

Myslite v prvom rade na deti

12.03.2019 - Uvádza sa, že dve skutočnosti sa v živote dieťaťa považujú za najkritickejšie. Prvou je smrť rodiča a tou druhou je rozvod. Medzi najčastejšie príčiny rozpadu manželstva patrí rozdielnosť pováh, ďalej nevera, nezáujem o rodinu a alkoholizmus. Treba si uvedomiť, že rozvod je pre väčšinu detí psychickou traumou, no za určitých okolností z nej ale môže vyviaznuť bez vážnych problémov.

Dokážeme zastaviť násilie na deťoch?

18.02.2019 - V panelovej diskusii, ktorú odvysielala RTVS v relácii Silná zostava, účastníci diskutovali o násilí páchanom na deťoch a či ho dokážeme zastaviť.

Spustený príjem žiadostí pre fyzické osoby

01.02.2019 - Od 1.2.2019 prijímame nové žiadosti pre fyzické osoby vo všetkých oblastiach podpory. Podpora pre právnické osoby prebieha od roku 2015 výlučne formou grantu, ktorý momentálne vyhlásený nie je.

Zmeny v sociálnoprávnej ochrane detí

15.01.2019 - Novela zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele rieši tri základné okruhy zmien, a to oblasť ochrany práv detí, náhradnej rodinnej starostlivosti a oblasť výkonu opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

O koľko si polepšia rodičia na materskej?

02.11.2018 - Chcete mať dve deti krátko po sebe? Od budúceho roka to bude finančne výhodnejšie. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení a v praxi to bude znamenať, že kým matka bude poberať materské na novorodenca, otec by mohol dostávať peniaze na staršieho súrodenca.

Odborníci debatovali o sexuálnom násilí na deťoch

25.10.2018 - Dňa 24.10. sa uskutočnila diskusia za okrúhlym stolom, kde Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv a predstavitelia mimovládnych organizácií a štátnych inštitúcií rozoberali tému sexuálneho násilia páchaného na deťoch.

Hurááá chyba!

24.10.2018 - Dva jesenné dni sme strávili spolu s českými kolegyňami v krásnom prostredí na Lipne.

Detí sa nepýtam, či chcú bývať s otcom alebo mamou

10.10.2018 - Konanie o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom patrí k najčastejším konaniam, o ktorom rozhodujú súdy a treba si v tomto prípade uvedomiť, že je už posledným riešením problémov v manželstve.

Neviditeľné násilie na ženách

04.10.2018 - Prvý reprezentatívny prieskum realizovaný Medzinárodným centrom pre štúdium rodiny v roku 2002 zistil, že každá štvrtá žena na Slovensku zažije násilie zo strany svojho manžela (partnera) aspoň raz počas svojho života. Možno je ich oveľa, oveľa viac, ale nikto o nich nevie... Medzi najčastejšie formy patrí práve to, ktoré ničí ich psychiku, sebaúctu a schopnosť normálne žiť – psychické týranie.

Dobré skutky sa dejú aj na Slovensku

23.08.2018 - Kedy ste naposledy urobili skutočne dobrý skutok bez toho, aby ste od niekoho očakávali, že sa Vám to vráti? Skúste sa zamyslieť... Možno lovíte vo svojej pamäti a neviete nájsť žiaden taký okamih... Veľa z nás si ani neuvedomuje, že každý z nás sa môže raz ocitnúť na dne a niekedy nie vlastnou vinou.

Konferencia o rodinných sporoch

15.08.2018 - Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci s Asociáciou rodinných sudcov a občianskym združením Úsmev ako dar, s ktorým Nadácia dlhodobo spolupracuje, organizuje odbornú konferenciu, v ktorej sa bude diskutovať o spôsoboch a metódách riešenia rodinných sporov.

Opäť je tu zbierka školských pomôcok

01.08.2018 - Slovenská katolícka charita spustila tradičnú zbierku školských pomôcok, aby aj deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier a detských domovov zasadli v septembri do škôl pripravené.

Kríza a nový začiatok

26.07.2018 - S občianskym združením Dom nádeje spolupracujeme od roku 2016, kedy sa stali súčasťou kampane Family – rodina na prvom mieste a tiež sa stali partnerom projektu Vytvorenie medziektorovej platformy pre zlepšenie miestnych a regionálnych politík pre rodiny, ktorý je financovaný cez Európsky sociálny fond. Ich hlavným cieľom je zabezpečiť bezproblémový a promptný prístup k poradenstvu a pomoci pre rodiny v núdzi a ich príbuzných.

Oddychový kemp pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi

26.06.2018 - Nezisková organizácia Centrum včasnej intervencie pripravila pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi v ranom veku trojdňový pobyt, ktorý svojou návštevou obohatil aj tím odborníkov z občianskeho združenia Physio Canis.

V období 1.7.2018 - 31.8.2018 pozastavujeme príjem nových žiadostí

21.06.2018 - Vážení žiadatelia, vzhľadom k vysokému počtu žiadostí a administratívnej náročnosti bude v období od 1.7.20178 do 31.8.2018 pozastavený príjem všetkých nových žiadostí zaregistrovaných na webovej stránke, výnimkou sú žiadosti od tých právnických osôb, s ktorými má Nadácia nadviazanú dlhodobú spoluprácu.

Štátne dávky porastú

19.06.2018 - Po roku opäť dôjde k zvýšeniu životného minima, vďaka čomu od júla 2018 porastú aj sociálne štátne dávky, ktoré sa naň viažu. Navýšenie pocíti viac ako milión ľudí.

Dobrovoľník roka 2017

17.05.2018 - Občianske združenie Samaria, ktoré Nadácia dlhodobo od roku 2011 podporuje, odborná komisia vybrala medzi tri záverečné nominácie na ocenenie Dobrovoľník roka 2017.

Medzinárodný deň rodiny

15.05.2018 - Dnes je Medzinárodný deň rodiny. Čo pre Vás rodina znamená? Pre nás je to téma tak dôležitá, že sa stala jednou z najhlavnejších oblastí pomoci samotnej Nadácie a aj kampane Family – rodina na prvom mieste.

Nové pravidlá pri spracovávaní osobných údajov

02.04.2018 - Ochrana osobných údajov je problematikou, ktorá v posledných rokoch čoraz viac rezonuje v povedomí odbornej i laickej verejnosti. Po takmer 4 rokoch prebiehajúcich diskusií na európskej pôde prijali zástupcovia Európskeho parlamentu Všeobecné nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (angl. General Data Protection Regulation, skrátene aj ako GDPR).

Pomáhajú rodičom aj deťom

26.03.2018 - Praktické rady do života, ale aj terénne služby a poradenstvo ponúka rodičom i deťom Centrum včasnej intervencie v Žiline, ktoré je aj súčasťou kampane Family – rodina na prvom mieste.

Aj nevyliečiteľne choré dieťa môže mať kvalitný život

13.03.2018 - Pred 15 rokmi vznikol detský hospic Plamienok, ktorý Nadácia J&T od nadviazania dlhodobej spolupráce v roku 2010 podporila sumou cez 110 000 €. Za jeho vznikom stojí detská onkologička Mária Jasenková, ktorú trápilo, že nevyliečiteľne choré deti nemajú inú alternatívu, ako je nemocnica.

Aká by mala byť naša rezerva?

20.02.2018 - Na finančnú gramotnosť sa v poslednom čase kladie veľký dôraz. Čo si má človek pod týmto pojmom ale predstaviť, zostáva veľakrát nejasné.

2% z daní pre Nadáciu J&T

01.02.2018 - Vážení podporovatelia Nadácie J&T, ďakujeme Vám za doterajšiu prejavenú dôveru, ktorú nám preukazujete buď finančnými darmi alebo poukazovaním 2% z dane. Keďže je tu opäť daňové obdobie, dávame Vám možnosť aj tento rok poukázať Nadácii 2% z daní fyzických osôb za rok 2017.

Mikuláš zavítal do River Parku

13.12.2017 - V nedeľu 10. 12. prišiel do River Parku Mikuláš obdariť najmenších. Počas dňa bol pripravený bohatý program, ktorý pozostával z vystúpenia krasokorčuliarskeho súboru KŠK Slovan či spievania vianočných kolied Detským folklórnym súborom Prvosienka.

V nedeľu 10.12.zavíta do River Parku Mikuláš

01.12.2017 - V nedeľu 10.12. zavíta do River Parku Mikuláš. Predtým, ako sa rozsvieti vianočný stromček, môžete sa napríklad povoziť na koči po promenáde, zatancovať s Riverpark Dance School, či zaspievať koledy s deťmi z DFS Prvosienka.

Deti v ohrození

23.11.2017 - Viac ako 75-tisíc detí je v ohrození, pričom aj počet sexuálne zneužívaných detí na Slovensku je veľmi vysoký. Práve tieto deti sú však z hľadiska systému ochrany detí „nejneviditeľnejšie“, čo spôsobuje, že prepadávajú systémom pomoci.

Rodina na prvom mieste

25.10.2017 - Nadácia J&T začiatkom roka 2017 spustila pilotne v Žilinskom kraji projekt Family – rodina na prvom mieste, v rámci ktorého sa snažíme pomôcť rodinám v situácii, ktorú bez cudzej pomoci nedokážu sami vyriešiť.

Pomáhajú rodinám

23.10.2017 - Už 19 rokov v Rajeckých Tepliciach funguje nezisková organizácia Áno pre život, ktorá je súčasťou kampane Family – rodina na prvom mieste.

Dostupnejší Osobný bankrot

11.10.2017 - Osobný bankrot je hovorový pojem, ktorý sa používa na označenie zákonom upraveného procesu, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ môže zbaviť svojich dlhov.

Tak trochu iný teambuilding

09.10.2017 - Iba málokto si uvedomuje, čo môžeme dosiahnuť prostredníctvom vzájomnej pomoci a spolupráce.

Nové pracovisko pre rodiny v núdzi

06.09.2017 - Rodiny v núdzi nájdu pomoc v novom Poradenskom centre na Kováčskej ulici v Košiciach, ktoré otvorila organizácia Úsmev ako dar. Pomáhať tam bude 5 psychológov a sociálnych pracovníkov.

Povinnosť podania návrhu na vykonanie exekúcie elektronickou formou

01.08.2017 - V zmysle § 48 ods.7 a 8 zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok návrh na vykonanie exekúcie sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti.

Aspoň na chvíľu zabudnúť

24.07.2017 - Rodinám z Kysúc, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii, ponúka pomocnú ruku Poradenské centrum Náruč z Čadce.

Pomoc rodičom a deťom

04.07.2017 - Aj keď svoje deti nadovšetko milujeme, pri ich výchove to nie je vždy jednoduché. V takých chvíľach je potrebné, aby rodičom niekto poradil alebo sa s nimi aspoň porozprával.

Neuvedenie otca v rodnom liste? Veľká chyba!

20.06.2017 - Ak sa žene narodí dieťa počas trvania manželstva, nemusí v súvislosti s určením otcovstva riešiť prakticky nič. Slobodné matky sa však zvýšenej administratívnej záťaži nevyhnú, preto sa mnohé rozhodnú radšej otca dieťaťa do rodného listu neuvádzať. Tento krok však nie je najšťastnejší, keďže do budúcna totiž môže veľmi výrazne ovplyvniť nielen postavenie matky, ale predovšetkým materiálne zabezpečenie a pomery dieťaťa.

Ambiciózny tréner

15.06.2017 - Ťažké životné okolnosti niekoho skolia, iného motivujú k najvyšším výkonom.

S prázdnou taškou sa do školy nechodí

12.06.2017 - Slovenská katolícka charita pripravila aj v tomto roku zbierku školských pomôcok, ktorá pomáha znevýhodneným školákom pripraviť sa na nový školský rok.

Adresná pomoc ľuďom v núdzi

05.06.2017 - Keď poobede skončia vo svojej riadnej práci, začína sa im ďalšia zmena. Tú však robia bez nároku na jediné euro. Ich motiváciou je iba pomoc iným.

Pozastavujeme príjem nových žiadostí

29.05.2017 - Vzhľadom k vysokému počtu žiadostí a administratívnej náročnosti bude v období od 1.6.2017 do 31.8.2017 pozastavený príjem všetkých nových žiadostí pre fyzické osoby.

Čo robiť, ak rodič kašle na výživné?

22.05.2017 - Ak rodič na deti neplatí výživné, situácia rodiny môže rýchlo nabrať dramatické rozmery. Situácia, keď sa rodič ocitne s dieťaťom sám a ten druhý na výživu neprispieva, môže pre menej solventných nabrať dramatické rozmery a rodina skončí v krízovom centre, či dokonca na ulici.

Nadácia SOV hľadá mladé talenty

11.05.2017 - „Ukáž sa!“ je názov grantového programu Nadácie Slovenského olympijského výboru (SOV), v rámci ktorého prerozdeľuje mladým talentovaným športovcom ročne až 30-tisíc eur.

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím riešila vlani stovky podaní

03.05.2017 - Na rokovaní parlamentného výboru predstavila Zuzana Stavrovská správu o činnosti za minulý rok. Z nej vyplýva, že obdržala 466 podaní, z čoho vybavených bolo 212 a v 49 prípadoch bol porušený Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím. Najviac podaní sa týkalo peňažných príspevkov na kompenzáciu ZŤP.

Family spája pomoc pre ohrozené rodiny

08.03.2017 - Bezmála 100 detí ročne musia v Žilinskom kraji úrady odobrať kvôli zlyhávaniu vlastných rodín. Zachrániť aspoň 50 takýchto rodín a znížiť tak počet detí, ktorým hrozí, že budú vyrastať mimo biologickej rodiny, je cieľom projektu ,,Family – rodina na prvom mieste“.

NÁSILNÍKA SA DÁ ZBAVIŤ!

14.02.2017 - Už takmer rok je možné vykázať násilníka zo spoločnej domácnosti až na 10 dní. Predĺženie tejto lehoty prispelo k tomu, že sa v praxi reálne využíva častejšie ako v predchádzajúcich rokoch, kedy mohla polícia vykázať násilníka len na 48 hodín.

Za málo námahy veľa pomoci...

01.02.2017 - Nezabúdajme, že 2 % z daní nie sú sumou navyše, sú časťou Vášho povinného odvodu. Vašim rozhodnutím ich len presmerujete na zmysluplnú pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú.

Integrovaný systém záchrany rodiny

19.01.2017 - Taká normálna rodina – muž, žena, deti... Žena ale ťažko ochorie, muža prepustia z práce. Prídu zrazu o oba príjmy. Nemajú z čoho platiť účty, šeky, potraviny... Požičajú si na jedlo tam, kde im požičajú. Nemajú z čoho vrátiť a prichádzajú o bývanie. Deti končia v ústave, muž na ulici. Taká normálne rodina... Príbeh z hororu? Nie – realita.

Pomoc pre rodiny má zmysel

07.12.2016 - Dostali sme krásne poďakovanie od náhradnej rodiny, kde sme prispeli na rekonštrukciu rodinného domu.

Oblasti podpory v roku 2017

06.12.2016 - Od 1.1.2017 znovu prijímame žiadosti v oblasti pomoci ľuďom chorým a s handicapom, kde budeme prispievať na vybrané pomôcky. Podpora v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti, ľudí v núdzi a vlastných projektov bude prebiehať bez zmeny.

Mikuláš na korčuliach

28.11.2016 - Dňa 4.12. príde do River Parku Mikuláš. Pripravený je celodenný program pre deti i dospelých, bude sa variť kapustnica a výťažok z predaja bude použitý na pomoc rodinám v núdzi.

Blíži sa čas Kúzelných Vianoc, čas detských prianí

22.11.2016 - „Milý Ježiško, veľmi by som si prial dostať pod stromček...". Tak takto začínajú skoro všetky listy detí Ježiškovi. K nám do projektu Kúzelné Vianoce chodia listy od detí z náhradných a sociálne slabých rodín a detí s handicapom.

Štáb RTVS navštívil naše "Sedmokrásky" v Terchovej

05.10.2016 - V magazíne RTVS s názvom CESTA predstavili Komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím, terapeutickú metódu snoezelen a navštívili účastníkov canisterapie, ktorá je súčasťou nášho projektu Sedmokráska.

Zbierka školských pomôcok

17.08.2016 - Slovenská katolícka charita organizuje aj v tomto roku zbierku školských pomôcok. Uskutoční sa tak už siedmy ročník akcie, ktorá pomáha znevýhodneným školákom na celom Slovensku pripraviť sa na nový školský rok.

Zmena v oblasti pomoci ľuďom chorým a s handicapom

30.06.2016 - Správna rada Nadácia J&T sa rozhodla s účinnosťou od 1.7.2016 pozastaviť príjem všetkých žiadostí v oblasti pomoci ľuďom chorým a s handicapom. Výnimkou je vlastný projekt Sedmokráska pre deti s DMO, kde jednotlivé žiadosti vybavujeme naďalej priebežne.

Pozrite si výsledky z pobytu náhradných rodín....

15.06.2016 - Pobyt náhradných rodín „ Som tu, kým nie je s tebou mama....“ sa konal v dňoch 27.-29.5.2016 za našej podpory. Cieľom bolo deťom vytvoriť deky s ich životným príbehom, do ktorých sa môžu zababušiť, ak im bude ťažko.....

Adoptuj si starých rodičov

27.04.2016 - Občianske združenie Šanca pre nechcených, s ktorým dlhodobo spolupracujeme, dáva do pozornosti projekt "Adoptuj si starých rodičov".

Naša pomoc má zmysel :-)

07.04.2016 - Svedčia o tom aj fotografie a poďakovania od našich žiadateľov. Aj vďaka našej podpore si Natália a Martin splnili sen o novom automobile. A Janko môže na motomede denne rehabilitovať v pohodlí svojho domova, keďže si to jeho zdravotný stav vyžaduje.

Zvýšenie a rozvoj finančnej gramotnosti

17.03.2016 - Dňa 10.03.2016 sa uskutočnila tretia vzdelávacia aktivita v rámci projektu „Zvýšenie a rozvoj finančnej gramotnosti“, ktorú realizuje Nadácia J&T so spoluúčasťou Nadácie Poštovej banky a Poštovej banky, a. s..

Aj takto to vyzerá na canis víkendoch :-)

16.02.2016 - Už niekoľko rokov spolupracujeme s občianskym združením K7 - Psovodi záchranári v oblasti poskytovania canisterapie pre deti s DMO. Vidíme, ako deti rastú pred očami, aké veľké pokroky robia.

Venujte 2% z daní na zmysluplnú pomoc

11.02.2016 - Nezabúdajme, že 2 % z daní nie sú sumou navyše, sú časťou Vášho povinného odvodu. Vašim rozhodnutím ich len presmerujete na zmysluplnú pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú. Pokiaľ stále nie ste rozhodnutí, komu ich venujete, dovoľujeme si pripomenúť sa do Vašej pozornosti a požiadať o poskytnutie 2% z Vašich odvedených daní.

Ďakujeme partnerom za ceny do tomboly

13.01.2016 - Chceme poďakovať všetkým partnerom, vďaka ktorým sa mohli šťastní výhercovia tešiť z krásnych a hodnotných cien na vianočnom večierku J&T a Nadácia J&T z výťažku tomboly vo výške 4 225 €.

Kúzelné Vianoce splnia deťom priania už deviaty raz

20.11.2015 - Už deviatykrát pomáha Nadácia deťom z náhradných a sociálne slabých rodín, deťom s handicapom splniť ich vianočné priania v projekte Kúzelné Vianoce. Darčeky na Vianoce majú mať zmysel, preto prispievame na také, ktoré rozvíjajú ich vedomosti a zručnosti a pomáhajú im pri objavovaní športového ducha.

Grant na podporu zvieracích útulkov

18.08.2015 - V termíne 1.-30.9.2015 prebieha grant na podporu zvieracích útulkov, ktorý je zameraný na kúpu krmiva, kastráciu alebo veterinárne úkony.

Letný pobyt v Hronci

10.08.2015 - V týždni od 1.- 8.8.2015 sa konal letný pobyt náhradných rodín v Hronci, ktorý organizuje každoročne Asociácia náhradných rodín.

Grantový program Siločiary

05.08.2015 - Nadačný fond EPH zriadený pri Nadácii J&T spustil otvorený grantový program Siločiary na podporu existujúcich sietí, strešných platforiem a asociácii mimovládnych organizácii.

Krst knihy "Nechcené tajomstvá"

03.06.2015 - Všetko, čo ste chceli vedieť o Hniezdach záchrany, si prečítajte v knihe Anny Ghannamovej NECHCENÉ TAJOMSTVÁ, ktorú slávnostne pokrstili Ivana Kuxová a Marek Majeský.

Jakub sa teší z nového auta

18.05.2015 - Teší nás, že sme Jakubovi mohli pomôcť pri kúpe osobného motorového vozidla a prajeme mu veľa šťastných kilometrov.

Som tu, kým nie je s tebou mama...

24.04.2015 - V dňoch 17. - 19.4.2015 sa konal pobyt náhradných rodín „ Som tu, kým nie je s tebou mama...“, ktorý sme podporili sumou 6 800 €.

Canis víkend Terchová

13.04.2015 - V dňoch 11. - 12.4. sa uskutočnil ďalší canis víkend v spolupráci s občianskym združením K7 - Psovodi záchranári.

Spolupráca s OZ K7 - Psovodi záchranári

20.01.2015 - V spolupráci s občianskym združením K7 - Psovodi záchranári SR sme v rámci nášho vlastného projektu Sedmokráska pre deti s DMO zorganizovali v roku 2014 celkovo 8 canis víkendov.

J&T Banka venovala vianočný dar srdcom

15.01.2015 - Namiesto typického darčeku v podobe vína obdarovala J&T Banka na Slovensku svojich klientov netradične. V ich mene prispela na krajšie Vianoce pre tých, ktorí to potrebujú najviac.

Oblasti podpory v roku 2015

30.12.2014 - Na webovej stránke Nadácie J&T sú zverejnené u jednotlivých oblastí pomoci informácie o plánovanej podpore v roku 2015.

DIEŤA JE DAR

09.10.2014 - V dňoch 25. a 26.9.2014 sa uskutočnila medzinárodná konferencia "Dieťa je dar", ktorej cieľom bolo položenie základov prevencie opúšťania novorodencov rodičmi a nájsť možnosti, aby nemuseli byť deti nechcené.

Detský tábor Plamienka

12.09.2014 - Nezisková organizácia Plamienok organizovala tábor, ktorý bol určený nielen pre deti a mladistvých v ich starostlivosti, ale aj pre deti z celého Slovenska, ktoré stratili blízkych príbuzných.

Súhrn práce Nadačního fondu J&T a Nadácie J&T za minulý rok

24.06.2014 - Presne pred 10. rokmi bol český Nadační fond J&T zapísaný do registra nadácií. V minulom článku ste si mohli prečítať stručný súhrn toho, čo sa nám za tých desať rokov podarilo. Teraz prinášame súhrn práce Nadačního fondu J&T a Nadácie J&T za minulý rok.

Poďakovanie z Útulku

22.05.2014 - Krásne poďakovanie sme dostali z Útulku v Piesťanoch, kde naša pomoc smerovala na zlepšenie podmienok umiestnených psíkov :-)

Efektívna podpora rehabilitácie

12.03.2014 - Dňa 12.3. sa Nadácia J&T zúčastnila pracovného stretnutia Efektívna podpora rehabilitácie, ktoré iniciovala Nadácia Pomoc jeden druhému v spolupráci s Centrom pre filantropiu.

Ďakujeme za Vašu podporu!

03.02.2014 - Vážení partneri projektu Kúzelné Vianoce, ďakujeme za dôveru a podporu, ktorú ste nám prejavili tým, že ste sa pripojili k tradičnému predvianočnému projetku Nadácie J&T.