Page Loading...

Kontakty

Nadácia J&T

Nadácia bola založená dňa 26. septembra 2006 a zapísaná bola Ministerstvom vnútra SR do registra nadácií dňa 26. októbra 2006 pod číslom 203/Na-2002/851.

IČO: 30868513

ADRESA

Nadácia J&T
Dvořákovo nábrežie 10 (River Park)
811 02 Bratislava
Tel.: +421 2 5941 8304
nadaciajt@nadaciajt.sk

NADÁCIA NA INTERNETE

www.nadaciajt.sk

  Facebook

ČÍSLA ÚČTOV

SK45 8320 0000 0012 2221 2222

SK52 8320 0000 0012 5555 5555 (účet 2%)

SK19 8320 0000 0012 1211 1110 (účet kampane Family)

NADACE J&T

www.nadacejt.cz

Tým Nadácie J&T

Mgr. Gabriela Cabanová
riaditeľka Nadácie
Tel.: +421 2 5941 8304
Mobil: +421 903 650 024
cabanova@nadaciajt.sk

Mgr. Alena Jenčová-Alscherová
zástupkyňa riaditeľky a odborný pracovník zodpovedný za oblasť Náhradná rodinná starostlivosť, projekt Šanca pre nechcených
Tel.: +421 2 5941 8416
Mobil: +421 911 919 039
jencova-alscherova@nadaciajt.sk

Mgr. Martina Pappová
odborný pracovník zodpovedný za oblasť Ľudia chorí a s handicapom a projekt Sedmokráska
Tel.: +421 2 5941 8411
Mobil: +421 911 915 093
pappova@nadaciajt.sk

Dana Zemanová
odborný pracovník zodpovedný za oblasť Pomoc v núdzi a Hospicovú starostlivosť
Tel.: +421 2 5941 8532
Mobil: +421 903 416 736
zemanova@nadaciajt.sk

Mgr. Jana Hodrušská
projektová manažérka
Tel.: +421 2 5941 8141
Mobil: +421 911 910 066
hodrusska@nadaciajt.sk