Page Loading...

Ľudia chorí a s handicapom

Ľudia chorí a s handicapom

Nadácia J&T pomáha ľuďom chorým a s handicapom so zapojením do bežného života. Poskytujeme príspevky konkrétnym jedincom na základné kompenzačné pomôcky a ďalej organizáciám (chránené bývanie, chránené dieľne, stacionár), ktoré konkrétne pomáhajú tímto ľuďom.

Individuálna podpora:

Ľudom s handicapom prispievame na:

  • mechanické a elektrické vozíky s príslušenstvom
  • špeciálne kočíky
  • schodolezy, plošiny, zdviháky, výťahy
  • osobné motorové vozidlá a príslušenstvo (prispievame predovšetkým na viacúčelové vozidlá nižšej cenovej kategórie, uprednostňujeme kúpu nových áut, max. 5-ročných, vyžadujeme havarijné poistenie a poistenie proti krádeži po dobu 5 rokov, uprednostňujeme žiadateľov odkázaných na invalidný vozík) - !!! príjem žiadostí na kúpu áut bude prebiehať výlučne formou grantu, bližšie informácie o termíne a podmienkach budú zverejnené na webovej stránke !!!

Pre deti s DMO máme vlastný projekt Sedmokráska, viac informácií o projekte a zaradených terapiách nájdete tu, iné terapie neuhrádzame!!!

Podpora právnických osôb v tejto oblasti pomoci prebieha od roku 2015 výlučne formou grantov. Sledujte preto našu webovú stránku, kde o vyhlásených grantoch priebežne informujeme.