Page Loading...

Ľudia chorí a s handicapom

Ľudia chorí a s handicapom

Nadácia J&T pomáha ľuďom chorým a s handicapom so zapojením do bežného života. Poskytujeme príspevky rodinám s maloletými deťmi, v ktorých je aspoň jeden člen rodiny s handicapom a ďalej organizáciám, ktoré konkrétne pomáhajú týmto ľuďom (chránené bývanie, chránené dielne, stacionár).

Individuálna podpora

Ľuďom s handicapom prispievame na:

  • mechanické a elektrické vozíky s príslušenstvom
  • špeciálne kočíky
  • schodolezy, plošiny, zdviháky, výťahy

Pre deti s DMO máme vlastný projekt Sedmokráska, viac informácií o projekte a zaradených terapiách nájdete tu, iné terapie neuhrádzame!!!

Podpora právnických osôb v tejto oblasti pomoci prebieha od roku 2015 výlučne formou grantov. Sledujte preto našu webovú stránku, kde o vyhlásených grantoch priebežne informujeme.