Page Loading...

Aktuality

Od 1.6.2019 pozastavujeme príjem nových žiadostí


22/05/2019

Vážení žiadatelia,

vzhľadom k vysokému počtu žiadostí a administratívnej náročnosti v období od 1.6.2019 do 31.8.2019 pozastavujeme príjem všetkých nových žiadostí, ktoré budú buď zaregistrované online na webovej stránke Nadácie alebo ktoré obdržíme poštou, prípadne e-mailom. Výnimkou sú žiadosti rodín v kríze výlučne zo Žilinského kraja riešené v rámci kampane Family a žiadosti tých právnických osôb,s ktorými má Nadácia nadviazanú dlhodobú spoluprácu. 

Dôvodom pozastavenia je prebiehajúca kampaň Family – rodina na prvom mieste, ktorá je zameraná výlučne na pomoc rodinám v núdzi zo Žilinského kraja, kde došlé žiadosti vybavujeme naďalej priebežne a ďalšie aktivity Nadácie, ktoré sa zameriavajú na zvýšenie kvality poskytovanej pomoci. 

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že všetky nové žiadosti, ktoré obdržíme v čase ich pozastavenia, budeme považovať automaticky za zamietnuté.

Ďakujeme za pochopenie.

Nadácia J&T