Page Loading...

Aktuality

Otvorenie prijímania nových žiadostí


31/07/2020

Od 1. 8. 2020 prijímame nové žiadosti pre fyzické osoby v oblasti podpory rodín s deťmi v ťažkej životnej situácií. Viac informácií nájdete v sekcií Pre žiadateľov.  

Pre oblasť náhradnej rodinnej starostlivosti a oblasť handicapovaných a chorých ľudí máme aj naďalej prijímanie nových žiadostí POZASTAVENÝ. O znovuotvorení vás budeme informovať. Prosíme, sledujte si našu stránku.