Page Loading...

Aktuality

Otvorenie prijímania nových žiadostí


31/08/2020

Od 1. 9. 2020 prijímame nové žiadosti pre fyzické osoby v oblasti podpory rodín s deťmi v ťažkej životnej situácií, náhradnej rodinnej starostivosti, ako aj ľuďom chorým a s handicapom pri nákupe vybraných základných kompenzačných pomôcok (ak je v rodine maloleté dieťa), prípadne rodinám s ťažko chorými deťmi pri zabezpečovaní základných životných potrieb týchto detí.
Viac informácií nájdete v sekcií Pre žiadateľov.