Page Loading...

Aktuality

Pozastavujeme príjem nových žiadostí


06/12/2019

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že v období od 7.12.2019 do odvolania pozastavujeme príjem všetkých nových žiadostí, ktoré budú zaregistrované on-line na našej webovej stránke alebo ktoré obdržíme poštou, prípadne e-mailom. Výnimku tvoria žiadosti od fyzických osôb zo Žilinského kraja, ktoré budú zaregistrované v rámci kampane Family na webovej stránke www.familykampan.sk, ktorá je zameraná výlučne na pomoc rodinám v núdzi zo spomínaného kraja. Výnimkou sú tiež žiadosti od tých právnických osôb, s ktorými má Nadácia nastavenú dlhodobú spoluprácu.

Nové žiadosti pozastavujeme z dôvodu vysokého počtu už zaregistrovaných žiadostí, administratívnej náročnosti a v neposlednom rade z dôvodu ďalších aktivít Nadácie, ktoré sa zameriavajú na zvýšenie kvality poskytovanej pomoci. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že všetky nové žiadosti, ktoré obdržíme v čase ich pozastavenia, budeme považovať automaticky za zamietnuté.

Ďakujeme za pochopenie.

Nadácia J&T