Page Loading...

Aktuality

Spúšťame príjem nových žiadostí pre fyzické osoby


28/08/2017

Vážení žiadatelia,

dňa 1.9.2017 spúšťame príjem nových žiadostí pre fyzické osoby.

Príjem nových žiadostí v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti bude prebiehať v špecifickom režime, pričom prednostne bude naša pomoc smerovaná na úhradu nákladov spojených s chodom domácnosti, s úhradou školskej jedálne a školského klubu detí. Zároveň dočasne spúšťame príjem nových žiadostí v oblasti pomoci ľuďom v núdziv oblasti pomoci ľuďom chorým a s handicapom (len pri nákupe vybraných základných kompenzačných pomôcok uvedených na našej stránke), pričom pomoc Nadácie bude smerovaná na osamelých rodičov s malými alebo chorými deťmi.

Dôvodom tohto špecifického režimu pri prijímaní nových žiadostí je prebiehajúca kampaň Family v Žilinskom kraji, kde došlé žiadosti vybavujeme naďalej priebežne a ďalšie aktivity Nadácie, ktoré smerujú na zvýšenie kvality poskytovanej pomoci. Zároveň priebežne vybavujeme došlé žiadosti v rámci vlastného projektu Sedmokráska. Každú zaregistrovanú žiadosť posudzujeme individuálne a na poskytnutie príspevku z Nadácie nevzniká právny nárok.

Ďakujeme za pochopenie.

Nadácia J&T