Page Loading...

Aktuality

V období 1.7.2018 - 31.8.2018 pozastavujeme príjem nových žiadostí


20/06/2018

Vážení žiadatelia,

vzhľadom k vysokému počtu žiadostí a administratívnej náročnosti bude v období od 1.7.20178 do 31.8.2018 pozastavený príjem všetkých nových žiadostí zaregistrovaných na webovej stránke www.nadaciajt.sk, výnimkou sú žiadosti od tých právnických osôb, s ktorými má Nadácia nadviazanú dlhodobú spoluprácu. Dôvodom pozastavenia je prebiehajúca kampaň Family spustená výlučne pre žiadateľov v Žilinskom kraji, kde došlé žiadosti vybavujeme naďalej priebežne a ďalšie aktivity Nadácie, ktoré smerujú na zvýšenie kvality poskytovanej pomoci

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že všetky on-line žiadosti, ktoré zaregistrujete na webovej stránke Nadácie v čase ich pozastavenia, budeme považovať automaticky za zamietnuté.

Ďakujeme za pochopenie.

Nadácia J&T