Page Loading...

Aktuality

Výpadok webovej stránky Kampaň Family - rodina na prvom mieste


16/06/2020

Informujeme Vás o výpadku webovej stránky Kampane Family – rodina na prvom mieste. Na odstránení chyby pracujeme. V prípade otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na čísle +421 2 594 18 411 alebo prostredníctvom emailu nadaciajt@nadaciajt.sk

Ak sa Vaša rodina nachádza v ťažkej životnej situácií a ste zo Žilinského kraja žiadosť o príspevok nájdete
http://online.nadaciajt.sk/nadace-formulare-family/ZadostFo.do