Page Loading...

Aktuality

Výročnú správu za 2018 máme už aj v tlačenej podobe


15/10/2019

Zaujíma Vás, čo všetko sa v Nadácii v uplynulom roku udialo a ako sa nám darí plniť naše ciele a poslanie? Toto všetko nájdete v našej najnovšej výročnej správe. Pre nás v Nadácii sú rodiny s deťmi na prvom mieste. Narodiť sa do rodiny, žiť v rodine a pokiaľ je to možné, stráviť aj posledné chvíle svojho života v rodine. Budeme aj naďalej pomáhať rodinám s malými deťmi v ťažkých životných situáciách, tiež náhradným rodinám a ľuďom s handicapom.

Ďakujeme týmto tlačiarni Cromwell, ktorá nám výročné správy vytlačila, spoločnosti MW Promotion za krásne grafické spracovanie a v neposlednom rade J&T Banke, a.s. Tieto 3 „dobré víly“ spojili svoje sily a poskytli nám svoje služby zdarma a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

http://www.nadaciajt.sk/data/clanky/152/dokumenty/vyrocna-sprava-nadacie.pdf