Page Loading...

Aktuality

Zmena pri posudzovaní invalidity


03/09/2019

Podľa nových pravidiel platných od 1.9.2019 môže posudkový lekár Sociálnej poisťovne určiť, že prítomnosť poistenca pre poistenie zdravotného stavu pred posudkovým lekárom nie je potrebná a jeho zdravotný stav posúdi na základe doložených lekárskych odborných nálezov v neprítomnosti poistenca. Týka sa to ale predovšetkým ťažkých, liečbou neovplyvniteľných stavov, ako napríklad pri onkologických ochoreniach, po cievnych mozgových príhodách, po amputácii končatín, nevidomých a podobne. Poistenec bude ale, samozrejme, o možnosti posúdenia jeho zdravotného stavu v neprítomnosti vopred informovaný a ak napriek tomu prejaví vôľu zúčastniť sa osobne na posúdení jeho zdravotného stavu, Sociálna poisťovňa mu vyhovie a predvolá ho.

Prehľad odpracovaných rokov na priznanie plnej penzie

VEK POISTENCA

DĹŽKA POISTENIA

do 20 rokov

menej ako 1 rok

nad 20 do 24 rokov

najmenej 1 rok

nad 24 do 28 rokov

najmenej 2 roky

nad 28 do 34 rokov

najmenej 5 rokov

nad 34 do 40 rokov

najmenej 8 rokov

nad 40 do 45 rokov

najmenej 10 rokov

nad 45 rokov

najmenej 15 rokov

ZDROJ: Sociálna poisťovňa