Page Loading...

Poďakovanie

Vážení priatelia,

radi by sme Vám poďakovali za Vašu pomoc. Veľmi nás teší, že sú medzi nami  ľudia so silným sociálnym cítením a majú snahu pomôcť tým, ktorí to potrebujú.

Ďakujeme taktiež Rasťovi Vrankovi, ktorý nám pomohol zriadiť Facebookovú stránku.

Ďakujeme firme ASUS a jej vedeniu za podporu, ktorá nám bola prejavená darovaním štyroch notebookov na pracovné účely.