Page Loading...

Pomohli sme

Family - rodina na prvom mieste 

rok rozdelená suma
2016 158 400,00 EUR
2018 147 148,85 EUR
2019 97 215,76 EUR

Náhradná rodinná starostlivosť

rok rozdelená suma
2007
916 728 SKK
2008
2 240 540 SKK
2009
20 408,83 EUR
2010
49 669,02 EUR
2011
81 235,20 EUR
2012
95 439,32 EUR
2013
163 273,89 EUR
2014 201 803,86 EUR
2015 112 142,68 EUR
2016 152 934,67 EUR
2017 181 558,01 EUR
2018 125 599,86 EUR
2019 51 212,91 EUR

Pomoc v núdzi

rok rozdelená suma
2007
29 180 SKK
2008
329 151 SKK
2009
31 253,03 EUR
2010
48 005,00 EUR
2011
86 855,21 EUR
2012
97 015,42 EUR
2013
92 588,23 EUR
2014 124 679,43 EUR
2015 94 085,10 EUR
2016 118 966,35 EUR
2017 127 198,09 EUR
2018 98 806,75 EUR
2019 46 541,00 EUR

Ľudia chorí a s handicapom

rok rozdelená suma
2007
2 225 356 SKK
2008
6 496 576 SKK
2009
79 513,66 EUR
2010
102 569,00 EUR
2011
165 503,05 EUR
2012
197 908,52 EUR
2013
135 860,10 EUR
2014 142 063,96 EUR
2015 140 068,99 EUR
2016 128 353,75 EUR
2017 15 361,82 EUR
2018 23 252,89 EUR
2019 2 450,00 EUR

Sedmokráska

rok rozdelená suma
2007
1 497 620 SKK
2008
2 334 221 SKK
2009
71 280,00 EUR
2010
55 100,00 EUR
2011
63 713,34 EUR
2012
56 800,00 EUR
2013
71 650,00 EUR
2014
55 900,00 EUR
2015 92 235,00 EUR
2016 88 850,00 EUR
2017 66 000,00 EUR
2018 30 000,00 EUR

Náruč záchrany

rok rozdelená suma
2007
1 497 620 SKK
2008
2 334 221 SKK
2009
510 758,97 EUR
2010
37 599,10 EUR
2011
8 000,00 EUR
2012
115 277,85 EUR
2013
15 600,00 EUR
2014
38 911,40 EUR
2015 38 129,84 EUR

Hospicová starostlivosť

rok rozdelená suma
2010
16 600 EUR
2011
24 880 EUR
2012
17 206,81 EUR
2013
24 908,60 EUR
2014 24 982,40 EUR
2015 34 986,72 EUR
2016 30 483,70 EUR
2017 30 483,70 EUR
2018 1 243,50 EUR

Drahuškovo

rok rozdelená suma
2007
2 573 550 SKK
2014
18 000,00 EUR
2015 18 000,00 EUR
2016 31 500,00 EUR

Modernizácia nemocníc

rok rozdelená suma
2008
1 344 855 SKK
2009 20 059,06 EUR
2010 8 750,00 EUR
2011
22 427,00 EUR
2012
36 478,45 EUR
2013
43 744,00 EUR
2014 0,00 EUR
2015 10 000,00 EUR
2016 20 000,00 EUR
2017 35 935,01 EUR
2018 70 000,00 EUR

Osveta a vzdelávanie

rok rozdelená suma
2013
4 700,00 EUR
2014 2 000,00 EUR
2017 30 000,00 EUR
2018 30 000 EUR

Materiálna pomoc

rok rozdelená suma
2014 1 452,00 EUR
2015 50,00 EUR

Projekt Kúzelné Vianoce

rok rozdelená suma
2011 3 637,23 EUR
2012 3 932,06 EUR
2013 7 410,51 EUR
2014 7 222,02 EUR
2015 3 949,03 EUR
2016  4 715,93 EUR
2017 4 716,31 EUR
2017 5 324,85 EUR
2018 5 444,30 EUR

Finančná gramotnosť

rok rozdelená suma
2013 1 994,60 EUR
2014 795,00 EUR
2015 171,00 EUR
2016 1 800,00 EUR

Pomoc zvieratám

rok rozdelená suma
2007 10 029 SKK
2008 10 000 SKK
2009 0,00 EUR
2010 968,40 EUR
2011 664,00 EUR
2012 1 985,00 EUR
2013 1 623,05 EUR
2014 332,00 EUR
2015 2 316,04 EUR

 

Dary od zakladateľov a časť z finančného daru z J&T Banky, a.s. pokrývajú nevyhnutné prevádzkové náklady Nadácie J&T. Medzi darcov patria predovšetkým spoločnosti skupiny J&T, zamestnanci a klienti spoločnosti J&T. Menovite sú uvedení vo Výročnej správe.

rok príjmy príspevky náklady
2007 9 274 741 SKK 7 252 435 SKK 636 000 SKK
2008  38 278 454 SKK 25 198 464 SKK 1 472 469 SKK
2009  309 434,79 EUR  736 190,59 EUR  55 639,79 EUR
2010  560 691,62 EUR 323 247,74 EUR 59 285,38 EUR
2011 522 058,57 EUR 467 995,03 EUR 98 559,96 EUR
2012 768 698,94 EUR  622 043,43 EUR 135 039,33 EUR
2013 647 074,93 EUR 563 352,98 EUR 139 032,30 EUR
2014 2 094 565,59 EUR 714 840,07 EUR 153 473,76 EUR
2015 3 424 086,82 EUR 1 514 713,45 EUR 159 645,36 EUR
2016 1 838 237,63 EUR 1 658 309,37 EUR 150 531,26 EUR
2017 1 314 992,77 EUR 491 242,94 EUR 188 355,65 EUR
2018 675 476,33 EUR 558 714,12 EUR 232 933,85 EUR


Podrobné informácie vo výročných správach.