Page Loading...

Dlhodobá spolupráca

Do dlhodobej spolupráce sú zaradené organizácie, s ktorými Nadácia J&T uzavrela Rámcovú zmluvu o spolupráci, či Zmluvu o spolupráci. Organizácie následne môžu využívať podporu podľa uzatvorenej zmluvy. Do dlhodobej spolupráce si Nadácia J&T vyberá organizácie sama, a to na základe predchádzajúcej spolupráce a skúseností.

Pravidlá pre vyúčtovanie a záverečnú správu k poskytnutému príspevku sú dostupné na nasledujúcom odkaze

Online formulár pre PO v dlhodobej spolupráci

rozpočet - formulár 2022(19,8 kB)stáhnout