Page Loading...

Nadácia J&T

Nadácia J&T bola založená dňa 26. septembra 2006 a zapísaná bola Ministerstvom vnútra SR do registra nadácií dňa 26. októbra 2006 pod číslom 203/Na-2002/851. Poskytujeme príspevky fyzickým a právnickým osobám, neziskovým organizáciám, pokiaľ ich projekty súvisia s poslaním a cieľmi Nadácie. Hlavným poslaním je pomoc deťom v náhradnej rodinnej starostlivosti, ľuďom chorým a s handicapom, ďalej sociálne slabým rodinám s deťmi.

Žiadosti z jednotlivých oblastí podpory prijímame počas celého kalendárneho roka, uzávierka je priebežná. Všetky žiadosti o finančnú podporu adresované do akejkoľvek spoločnosti J&T alebo konkrétnej osobe zo skupiny J&T sa dostávajú do riešenia Nadácie J&T.

Pokiaľ Vás práca Nadácie presvedčila a chcete nás finančne podporiť, môžete svoj príspevok poukázať na účet č. 1222212222/8320 (EUR).