Page Loading...

Aktuality

Spúšťame príjem nových žiadostí pre fyzické osoby


31/01/2018

Vážení žiadatelia,

oznamujeme Vám, že od 1.2.2018 spúšťame príjem nových žiadostí pre fyzické osoby vo všetkých oblastiach podpory. Dovoľujeme si Vás ale upozorniť na skutočnosť, že v oblasti pomoci ľuďom chorým a s handicapom budeme prispievať výlučne na vybrané základné kompenzačné pomôcky, ktorých presný zoznam máme na webovej stránke zverejnený a podpora bude smerovaná na rodiny s maloletými deťmi, v ktorých je aspoň jeden člen rodiny s handicapom.

Došlé žiadosti v oblastiach náhradná rodinná starostlivosť, pomoc ľuďom v núdzi a Sedmokráska pre deti s DMO vybavujeme v pôvodnom režime.

Zároveň Vám oznamujeme, že aj zaregistrované žiadosti v rámci projektu Family - rodina na prvom mieste, ktorý je pilotne spustený v Žilinskom kraji, vybavujeme naďalej prienežne, viac informácií nájdete na webovej stránke projektu.

Ďakujeme za pochopenie.

Nadácia J&T