Page Loading...

Dve percentá z daní

Pokiaľ Vás práca Nadácie presvedčila a chcete nás finančne podporiť, môžete svoj príspevok poukázať priamo na náš účet alebo nám zaslať 2% z daní.

Ak ste zamestnanec, z potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte, koľko z nej tvoria 2 percentá (zaplatená daň x 0,02). Výsledok vpíšte spolu s ďalšími údajmi do Vyhlásenia o poukázaní 2% dane. Potvrdenie potom spolu s vyplneným Vyhlásením pošlite na Váš miestne príslušný daňový úrad.

Zhrnuté termíny a postup pre zamestnancov:

  • do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, 
  • odovzdajte mu, prosím, predvyplnené tlačivo Vyhlásenie, nezabudnite zaškrtnúť, že chcete darovať 2%,
  • potom požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane, z ktorého si viete vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane a zistiť dátum zaplatenia dane,
  • do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať,
  • obe tlačivá (Vyhlásenie a Potvrdenie) doručte do 30.4.2018 na Daňový úrad podľa Vášho bydliska, príp. doručte do Nadácie a administratívu zabezpečíme za Vás.

Údaje o Nadácii J&T, poberateľovi 2% daní:

Nadácia J&T, Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

IČO: 30 868 513

Právna forma: nadácia

Vyhlásenie (113,9 kB)stáhnout