Page Loading...

Dve percentá z daní

Pokiaľ Vás práca Nadácie presvedčila a chcete nás finančne podporiť, môžete svoj príspevok poukázať priamo na náš účet alebo nám zaslať 2% z daní.

Ak ste zamestnanec, z potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte, koľko z nej tvoria 2 percentá (zaplatená daň x 0,02). Výsledok vpíšte spolu s ďalšími údajmi do Vyhlásenia o poukázaní 2 percent dane. Potvrdenie potom spolu s vyplneným Vyhlásením pošlite na Váš miestne príslušný daňový úrad.

Ak si robíte daňové priznanie sami, stačí vyplniť a podpísať Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO, ktoré je jeho súčasťou.

Údaje o Nadácii J&T, poberateľovi 2% daní:

Nadácia J&T
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava
IČO: 30 868 513  

Právna forma: nadácia