Page Loading...
Náhradná rodinná starostlivosť Pomoc v núdzi Ľudia chorí a s handicapom Hospicová starostlivosť Osveta a vzdelávanie

Nikto nie je zbytočný na tomto svete, kto uľahčuje bremeno iným.

Charles Dickens

Aktuality

Deti v ohrození

23.11.2017 - Viac ako 75-tisíc detí je v ohrození, pričom aj počet sexuálne zneužívaných detí na Slovensku je veľmi vysoký. Práve tieto deti sú však z hľadiska systému ochrany detí „nejneviditeľnejšie“, čo spôsobuje, že prepadávajú systémom pomoci.

Rodina na prvom mieste

24.10.2017 - Nadácia J&T začiatkom roka 2017 spustila pilotne v Žilinskom kraji projekt Family – rodina na prvom mieste, v rámci ktorého sa snažíme pomôcť rodinám v situácii, ktorú bez cudzej pomoci nedokážu sami vyriešiť.

Pomáhajú rodinám

22.10.2017 - Už 19 rokov v Rajeckých Tepliciach funguje nezisková organizácia Áno pre život, ktorá je súčasťou kampane Family – rodina na prvom mieste.

Dostupnejší Osobný bankrot

10.10.2017 - Osobný bankrot je hovorový pojem, ktorý sa používa na označenie zákonom upraveného procesu, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ môže zbaviť svojich dlhov.

Tak trochu iný teambuilding

08.10.2017 - Iba málokto si uvedomuje, čo môžeme dosiahnuť prostredníctvom vzájomnej pomoci a spolupráce.