Page Loading...
Náhradná rodinná starostlivosť Pomoc v núdzi Ľudia chorí a s handicapom Hospicová starostlivosť Osveta a vzdelávanie

Nikto nie je zbytočný na tomto svete, kto uľahčuje bremeno iným.

Charles Dickens

Aktuality

Oddychový kemp pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi

26.06.2018 - Nezisková organizácia Centrum včasnej intervencie pripravila pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi v ranom veku trojdňový pobyt, ktorý svojou návštevou obohatil aj tím odborníkov z občianskeho združenia Physio Canis.

V období 1.7.2018 - 31.8.2018 pozastavujeme príjem nových žiadostí

21.06.2018 - Vážení žiadatelia, vzhľadom k vysokému počtu žiadostí a administratívnej náročnosti bude v období od 1.7.20178 do 31.8.2018 pozastavený príjem všetkých nových žiadostí zaregistrovaných na webovej stránke, výnimkou sú žiadosti od tých právnických osôb, s ktorými má Nadácia nadviazanú dlhodobú spoluprácu.

Štátne dávky porastú

19.06.2018 - Po roku opäť dôjde k zvýšeniu životného minima, vďaka čomu od júla 2018 porastú aj sociálne štátne dávky, ktoré sa naň viažu. Navýšenie pocíti viac ako milión ľudí.

Dobrovoľník roka 2017

17.05.2018 - Občianske združenie Samaria, ktoré Nadácia dlhodobo od roku 2011 podporuje, odborná komisia vybrala medzi tri záverečné nominácie na ocenenie Dobrovoľník roka 2017.