Page Loading...
Náhradná rodinná starostlivosť Pomoc v núdzi Ľudia chorí a s handicapom Hospicová starostlivosť Osveta a vzdelávanie

Nikto nie je zbytočný na tomto svete, kto uľahčuje bremeno iným.

Charles Dickens

Aktuality

Dobré skutky sa dejú aj na Slovensku

23.08.2018 - Kedy ste naposledy urobili skutočne dobrý skutok bez toho, aby ste od niekoho očakávali, že sa Vám to vráti? Skúste sa zamyslieť... Možno lovíte vo svojej pamäti a neviete nájsť žiaden taký okamih... Veľa z nás si ani neuvedomuje, že každý z nás sa môže raz ocitnúť na dne a niekedy nie vlastnou vinou.

Konferencia o rodinných sporoch

15.08.2018 - Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci s Asociáciou rodinných sudcov a občianskym združením Úsmev ako dar, s ktorým Nadácia dlhodobo spolupracuje, organizuje odbornú konferenciu, v ktorej sa bude diskutovať o spôsoboch a metódách riešenia rodinných sporov.

Opäť je tu zbierka školských pomôcok

01.08.2018 - Slovenská katolícka charita spustila tradičnú zbierku školských pomôcok, aby aj deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier a detských domovov zasadli v septembri do škôl pripravené.