Page Loading...
Náhradná rodinná starostlivosť Pomoc v núdzi Ľudia chorí a s handicapom Hospicová starostlivosť Osveta a vzdelávanie

Nikto nie je zbytočný na tomto svete, kto uľahčuje bremeno iným.

Charles Dickens

Aktuality

Detí sa nepýtam, či chcú bývať s otcom alebo mamou

10.10.2018 - Konanie o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom patrí k najčastejším konaniam, o ktorom rozhodujú súdy a treba si v tomto prípade uvedomiť, že je už posledným riešením problémov v manželstve.

Neviditeľné násilie na ženách

04.10.2018 - Prvý reprezentatívny prieskum realizovaný Medzinárodným centrom pre štúdium rodiny v roku 2002 zistil, že každá štvrtá žena na Slovensku zažije násilie zo strany svojho manžela (partnera) aspoň raz počas svojho života. Možno je ich oveľa, oveľa viac, ale nikto o nich nevie... Medzi najčastejšie formy patrí práve to, ktoré ničí ich psychiku, sebaúctu a schopnosť normálne žiť – psychické týranie.