Page Loading...
Náhradná rodinná starostlivosť Pomoc v núdzi Ľudia chorí a s handicapom Hospicová starostlivosť Osveta a vzdelávanie

Nikto nie je zbytočný na tomto svete, kto uľahčuje bremeno iným.

Charles Dickens

Aktuality

ŽIADATEĽOM O POMOC Z MIMORIADNEHO GRANTU

31.03.2020 - PROSÍME posielajte nám žiadosti výhradne on line cez našu web stránku, nie je v našich silách spracovať aj žiadosti, ktoré prichádzajú na náš mail. Na každú prijatú žiadosť odoslanú online odpovieme. Ďakujeme za pochopenie - veríme, že spolu to zvládneme !

Mimoriadna pomoc pre rodiny s deťmi v Česku a na Slovensku v súvislosti s koronavírusom

20.03.2020 - Nadácie J&T (ČR a SR) dnes spúšťajú grant pre rodiny s deťmi/osamelých rodičov s deťmi, ktorým v súvislosti s opatreniami vlády v dôsledku hrozby nákazou Covid-19 významnou mierou klesli príjmy a majú kvôli tomu problémy s úhradou nákladov spojených s chodom domácnosti. Žiadosti budeme prijímať od pondelku 23. 3. a budeme ich vybavovať v zrýchlenom procese.

Nadácia J&T - činnosť neprerušená

19.03.2020 - Informujeme vás, že v súvislosti s opatrením vlády v dôsledku hrozby nákazou Covid-19, celý nadačný tím pracuje z domova v režime home office. Naďalej sa zaoberáme všetkými prijatými žiadosťami a vyhodnocovaniu pomoci, kontaktovať nás môžete telefonicky alebo prostredníctvom emailu.

SKUPINA J&T SA PRIDÁVA DO BOJA S KORONAVÍRUSOM

18.03.2020 - J&T a Energetický a priemyselný holding, a.s. (EPH) darujú na Slovensku a v Česku ochranné pomôcky a zdravotnícky materiál na boj proti šíreniu koronavírusu v hodnote 8 miliónov eur. Pomoc budú distribuovať prostredníctvom svojich nadácií a v koordinácií s krízovými štábmi oboch krajín.

Za neplatenie smetí nebudú môcť byť potrestané deti

08.01.2020 - Za odvoz smetí musí platiť každý, aj maloleté dieťa. No keďže dieťa nezarába, túto povinnosť majú za dieťa rodičia. A tí, pokiaľ si túto povinnosť nesplnia, automaticky robia zo svojich detí dlžníkov. Prichádza ale zmena zákona, ktorá zabezpečí, aby voči deťom nemohla byť vedená exekúcia za neplatenie.