Page Loading...
Náhradná rodinná starostlivosť Pomoc v núdzi Ľudia chorí a s handicapom Hospicová starostlivosť Osveta a vzdelávanie

Nikto nie je zbytočný na tomto svete, kto uľahčuje bremeno iným.

Charles Dickens

Aktuality

Otvorenie prijímania nových žiadostí

01.08.2020 - K dnešnému dňu sme otvorili prijímanie nových žiadosti pre fyzické osoby v oblasti podpory rodín s deťmi v ťažkej životnej situácií.

Výpadok webovej stránky Kampaň Family - rodina na prvom mieste

16.06.2020 - Informujeme Vás o výpadku webovej stránky Kampane Family – rodina na prvom mieste. Na odstránení chyby pracujeme. V prípade otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na čísle +421 2 594 18 411 alebo prostredníctvom emailu nadaciajt@nadaciajt.sk Ak sa Vaša rodina nachádza v ťažkej životnej situácií a ste zo Žilinského kraja žiadosť o príspevok nájdete v odkaze.

Mimoriadna pomoc pre rodiny s deťmi v Česku a na Slovensku v súvislosti s koronavírusom

01.06.2020 - Radi by sme Vás informovali, že pomoc z Mimoriadneho grantu smerovanú rodinám s deťmi, ktorú sme spustili 20.03.2020 jeho vyhlásením sme 20.05.2020 uzavreli v súlade s informáciou o jeho trvaní. V týchto dňoch sa naplno venujeme spracovaniu a dokončeniu viac ako 400 žiadostí. Sme radi, že sme prostredníctvom Mimoriadneho grantu mohli pomôcť viac ako 170 rodinám s deťmi počas tohto náročného obdobia. Všetkým vám za Nadáciu J&T prajeme veľa síl a pevné zdravie !

Family vytvára účinnú sieť pomoci pre ohrozené rodiny

22.05.2020 - Viac ako 1000 rodín, využilo pomoc v rámci projektov ,,Family – rodina na prvom mieste“ a ,,Vytvorenie medzisektorovej platformy pre zlepšenie miestnych a regionálnych politík pre rodiny ITMS 314011L913“. Dôležitým úspechom projektov je prepojenie viacerých spolupracujúcich organizácií v regióne, ktoré dnes vytvárajú sieť pomoci ohrozeným rodinám