Page Loading...
Náhradná rodinná starostlivosť Pomoc v núdzi Ľudia chorí a s handicapom Hospicová starostlivosť Osveta a vzdelávanie

Nikto nie je zbytočný na tomto svete, kto uľahčuje bremeno iným.

Charles Dickens

Aktuality

Mimoriadna pomoc pre rodiny s deťmi v Česku a na Slovensku v súvislosti s koronavírusom

01.06.2020 - Radi by sme Vás informovali, že pomoc z Mimoriadneho grantu smerovanú rodinám s deťmi, ktorú sme spustili 20.03.2020 jeho vyhlásením sme 20.05.2020 uzavreli v súlade s informáciou o jeho trvaní. V týchto dňoch sa naplno venujeme spracovaniu a dokončeniu viac ako 400 žiadostí. Sme radi, že sme prostredníctvom Mimoriadneho grantu mohli pomôcť viac ako 170 rodinám s deťmi počas tohto náročného obdobia. Všetkým vám za Nadáciu J&T prajeme veľa síl a pevné zdravie !

ŽIADATEĽOM O POMOC Z MIMORIADNEHO GRANTU

31.03.2020 - PROSÍME posielajte nám žiadosti výhradne on line cez našu web stránku, nie je v našich silách spracovať aj žiadosti, ktoré prichádzajú na náš mail. Na každú prijatú žiadosť odoslanú online odpovieme. Ďakujeme za pochopenie - veríme, že spolu to zvládneme !

Mimoriadna pomoc pre rodiny s deťmi v Česku a na Slovensku v súvislosti s koronavírusom

20.03.2020 - Nadácie J&T (ČR a SR) dnes spúšťajú grant pre rodiny s deťmi/osamelých rodičov s deťmi, ktorým v súvislosti s opatreniami vlády v dôsledku hrozby nákazou Covid-19 významnou mierou klesli príjmy a majú kvôli tomu problémy s úhradou nákladov spojených s chodom domácnosti. Žiadosti budeme prijímať od pondelku 23. 3. a budeme ich vybavovať v zrýchlenom procese.

Nadácia J&T - činnosť neprerušená

19.03.2020 - Informujeme vás, že v súvislosti s opatrením vlády v dôsledku hrozby nákazou Covid-19, celý nadačný tím pracuje z domova v režime home office. Naďalej sa zaoberáme všetkými prijatými žiadosťami a vyhodnocovaniu pomoci, kontaktovať nás môžete telefonicky alebo prostredníctvom emailu.

SKUPINA J&T SA PRIDÁVA DO BOJA S KORONAVÍRUSOM

18.03.2020 - J&T a Energetický a priemyselný holding, a.s. (EPH) darujú na Slovensku a v Česku ochranné pomôcky a zdravotnícky materiál na boj proti šíreniu koronavírusu v hodnote 8 miliónov eur. Pomoc budú distribuovať prostredníctvom svojich nadácií a v koordinácií s krízovými štábmi oboch krajín.