Page Loading...
Náhradná rodinná starostlivosť Pomoc v núdzi Ľudia chorí a s handicapom Hospicová starostlivosť Osveta a vzdelávanie

Nikto nie je zbytočný na tomto svete, kto uľahčuje bremeno iným.

Charles Dickens

Aktuality

NADÁCIA J&T - ČINNOSŤ NEPRERUŠENÁ

15.10.2020 - Aj napriek neľahkej situácií, ktorá nás všetkých postihla v súvislosti s COVID -19, sa i naďalej zaoberáme všetkými prijatými žiadosťami a vyhodnocovaním pomoci. Všetkým vám prajeme veľa síl a pevné zdravie!

Kedy majú rodičia nárok na OČR po 1. septembri 2020?

03.09.2020 - S príchodom septembra a aktuálnej pandemickej situácií majú rodičia rôzne otázky ohľadom dávok o ošetrovné (OČR). Môžu zostať s dieťaťom doma a čerpať dávku OČR, z vlastného rozhodnutia, ak majú obavy, že sa ich dieťa v škole nakazí? Ako je to pri deťoch, ktoré navštevujú a nenavštevujú materské školy?