Page Loading...
Náhradná rodinná starostlivosť Pomoc v núdzi Ľudia chorí a s handicapom Hospicová starostlivosť Osveta a vzdelávanie

Nikto nie je zbytočný na tomto svete, kto uľahčuje bremeno iným.

Charles Dickens

Aktuality

Nové pracovisko pre rodiny v núdzi

06.09.2017 - Rodiny v núdzi nájdu pomoc v novom Poradenskom centre na Kováčskej ulici v Košiciach, ktoré otvorila organizácia Úsmev ako dar. Pomáhať tam bude 5 psychológov a sociálnych pracovníkov.

Povinnosť podania návrhu na vykonanie exekúcie elektronickou formou

01.08.2017 - V zmysle § 48 ods.7 a 8 zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok návrh na vykonanie exekúcie sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti.

Aspoň na chvíľu zabudnúť

24.07.2017 - Rodinám z Kysúc, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii, ponúka pomocnú ruku Poradenské centrum Náruč z Čadce.