Page Loading...

Sedmokráska

Detská mozgová obrna je závažné postihnutie hybného vývoja podmienené prenatálnym, perinatálnym alebo včasne postnatálnym poškodením mozgu. A keďže liek na jej vyliečenie nie je, rozhodli sme sa v roku 2007 rozbehnúť vlastný projekt  – Sedmokráska, prostredníctvom ktorého prinášame možnosť pomoci deťom do 18. rokov. Princíp spočíva v poskytovaní terapeuticko - rehabilitačných programov.

Sme si vedomí toho, že nemôžeme vyhovieť každému žiadateľovi a vzhľadom k tomu, že do Nadácie prichádza veľké množstvo žiadostí a na projekt máme obmedzený rozpočet, uprednostňujeme sociálne slabšie rodiny.

 

Do projektu sú zaradené nasledovné terapie:

  • terapia Lokomat, Armeo a Combofit v Rehabilitačnom centre Harmony v Bratislave
  • canisterapia a hipoterapia

Iné terapie Nadácia J&T neuhrádza!!!

Pokiaľ máte záujem o jednu z uvedených terapií, je potrebné vyplniť žiadosť "Zaradenie do projektu Sedmokráska", ktorá je k dispozícii v hornej časti stránky. Uvedené terapie neuhrádzame v plnej výške a záujemca si uhrádza zvyšnú časť po oboznámení sa s platným cenníkom poskytovateľa. Rodiny zaradené do projektu nemusia v prípade záujmu o opakovanie terapie zasielať novú žiadosť, je ale potrebné zdokladovať aktuálne príjmy a príspevky v domácnosti a zaslať aktuálnu lekársku správu dieťaťa.

 

TERAPIA LOKOMAT, ARMEO A COMBOFIT 

Lokomat: moderné medicínsko-technické zariadenie, ktoré využíva na chôdzu pohyblivý chodník v spojení s elektronicky riadenými ortézami. Princíp spočíva v tom, že si pacient obuje "robotické" nohy, v počítači sa nastavia parametre chôdze, zapne sa pohyblivý pás a približne hodinová lekcia začína. Prístroj presne dodržiava plán chôdze, s pacientmi robí presne tie isté pohyby, a ten sa ich potom lepšie naučí.

Armeo: funkčná terapia hornej končatiny, ktorá odľahčuje hmotnosť hornej končatiny v 3D priestore pomocou ergonomickej a nastaviteľnej opierky hornej končatiny (antigravitačné pôsobenie) v prostredí virtuálnej reality. Hlavná konštrukcia pozostáva z vonkajšieho skeletu, ruky s integrovaným pružinovým mechanizmom.

Combofit: technické zariadenie na dynamickú koordinačnú terapiu, vychádza z poznatkov motorického učenia opakovaním pohybov, umožňuje cyklické rotačné pohyby horných a dolných končatín s meniacou sa striedavou koordináciou medzi hornými a dolnými končatinami. 

V prípade, že máte záujem o tento druh terapie, je potrebné skontaktovať sa s Dagmar Labajovou, tajomníčkou RC Harmony, na čísle 02/642 87 907 a dohodnúť si termín vstupného vyšetrenia. V prípade, že je dieťa na terapiu vhodné, je možné zaslať Žiadosť o zaradenie do projektu Sedmokráska. V prípade potreby je pre záujemcov bývajúcich mimo Bratislavy možnosť ubytovania sa priamo v RC Harmony.

Pre bližšie informácie o podmienkach na zaradenie do projektu nás neváhajte kontaktovať na čísle 02/5941 8411, prípadne mailom na pappova@nadaciajt.sk.

 

CANISTERAPIA A HIPOTERAPIA V SPOLUPRÁCI S OZ HYPPOSKO A PHYSIO CANIS

Zameraním združenia Hypposko v Trnave - Modranke je poskytovať širokej verejnosti možnosť hipoterapie, pedagogického jazdenia, jazdenia pre handicapovaných, psychický relax pomocou koní a animoterapiu. Pre viac informácií kontaktujte občianske združenie na čísle 0918/635 045, https://ozhypposko.webnode.sk/.

Poslaním členov OZ Physio Canis je zlepšenie kvality života telesne, mentálne a zmyslovo postihnutým deťom a dospelým na Slovensku a vzdelávanie detí netradičnou formou aktivít so psom. Spolupráca prebieha predovšetkým pri víkendových rehabilitačných pobytoch so zameraním na cielenú canisterapiu a integrovanú canisterapiu pre rodiny s deťmi, ktoré majú DMO. Pre viac informácií kontaktujte občianske združenie na čísle 0905/504 000, http://www.physiocanis.sk/

Zaradenie do Sedmokrásky(79,5 kB)stáhnout