Page Loading...

Projekty

Aktuálne projekty


Family – rodina na prvom mieste

Prostredníctvom tohto projektu, v Žilinskom, Trenčianskom a Banskobystrickom samosprávnom kraji, sa snažíme znížiť počet rodín v kríze, ktoré nevedia, kde hľadať pomoc alebo nevedia, akým spôsobom o ňu požiadať. Doplnili sme, a súčasne skvalitnili služby psychologickej starostlivosti, základnej právnej pomoci a sociálneho poradenstva pre rodiny v kríze.
více informací »

Kúzelné Vianoce

Nadácia J&T každoročne realizuje vlastný projekt "Kúzelné Vianoce." Je určený pre deti zo sociálne slabých rodín, ďalej pre deti v náhradnej starostlivosti, pre deti so znevýhodnením, ako aj pre ľudí chorých a so znevýhodnením (ak je v rodine maloleté dieťa). Cieľom projektu je splniť detské vianočné želania. Darčeky majú mať zmysel, majú byť zamerané na rozvoj dieťaťa, aby im pomohli pri vzdelávaní, či objavovaní športového ducha.
více informací »


Náruč záchrany

Nadácia J&T je od januára 2008 generálnym partnerom centra sociálnych služieb "Náruč záchrany", na ktorom sa spoločne podieľa s Občianskym združením Šanca pre nechcených. Základným princípom projektu je poskytnúť útočisko, prácu a možno aj náhradu rodiny. Komunita žijúca v tomto dome, nevynímajúc pracovníkov, si bude nápomocná psychicky, fyzicky a nebude sa izolovať od prostredia, v ktorom žije.
více informací »Ukončené projekty


Sedmokráska

Detská mozgová obrna je závažné postihnutie hybného vývoja podmienené prenatálnym, perinatálnym alebo včasne postnatálnym poškodením mozgu. A keďže liek na jej vyliečenie nie je, rozhodli sme sa v roku 2007 rozbehnúť vlastný projekt – Sedmokráska, prostredníctvom ktorého prinášame možnosť pomoci deťom do 18. rokov. Princíp spočíva v poskytovaní terapeuticko - rehabilitačných programov.
více informací »