Page Loading...
Náhradná rodinná starostlivosť Pomoc v núdzi Ľudia chorí a s handicapom Hospicová starostlivosť Osveta a vzdelávanie

Nikto nie je zbytočný na tomto svete, kto uľahčuje bremeno iným.

Charles Dickens

Aktuality

Od 1.6.2019 pozastavujeme príjem nových žiadostí

22.05.2019 - Vzhľadom k vysokému počtu žiadostí a administratívnej náročnosti v období od 1.6.2019 do 31.8.2019 pozastavujeme príjem všetkých nových žiadostí, ktoré budú buď zaregistrované online na webovej stránke Nadácie alebo ktoré obdržíme poštou, prípadne e-mailom.

Ochrana detských obetí násilia nie je dostatočná

26.04.2019 - V utorok 16.4.2019 sa uskutočnila ďalšia diskusia o právnej ochrane dieťaťa, kde sa poukázalo na fakt, že na Slovensku nemáme dostatok špeciálnych výsluchových miestností a tie, ktoré fungujú, nie sú dostatočne využívané.

Porucha ADHD vie potrápiť nielen dieťa, ale aj rodinu

15.04.2019 - ADHD znamená poruchu pozornosti, ktorá je spojená s hyperaktivitou. Podľa prieskumov sa vyskytuje u približne 7 – 9% detí, v súčasnosti je jednou z najčastejších príčin, pre ktoré sa rodičia so svojimi deťmi obracajú na psychológa.