Page Loading...
Náhradná rodinná starostlivosť Pomoc v núdzi Ľudia chorí a s handicapom Hospicová starostlivosť Osveta a vzdelávanie

Nikto nie je zbytočný na tomto svete, kto uľahčuje bremeno iným.

Charles Dickens

Aktuality

Kampaň boja proti domácemu násiliu má zabrániť tisícke útokom

09.07.2019 - Ročne je na Slovensku spáchaných viac ako 1 600 trestných činov domáceho násilia, no pre strach obetí hlásiť násilné správanie ich môže byť oveľa viac. Ministerstvo vnútra preto spustilo kampaň Od zajtra, ktorá je zameraná na boj proti týraniu v domácnosti.

Doprajme všetkým deťom rovnaké šance na vzdelávanie

03.06.2019 - Už tradične na Medzinárodný deň detí vyhlásila Slovenská katolícka charita Zbierku školských pomôcok. Tá pomáha malým školákom zo sociálne slabších pomerov, krízových centier, či deťom z charitných detských domov na Slovensku naplniť ich školské tašky a uľahčuje im tak prístup k vzdelaniu.