Page Loading...

Náhradná starostlivosť

POMOC URČENÁ FYZICKÝM OSOBÁM

Náhradní rodičia vykonávajú veľmi záslužnú prácu, poskytujú deťom domov a svoju lásku; čo si veľmi vážime.

V rámci individuálnej podpory pomáhame konkrétnym rodinám s nezaopatrenými deťmi v náhradnej starostlivosti v nasledujúcich formách:

  1. zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča,
  2. pestúnska starostlivosť,
  3. poručníctvo,
  4. dočasné zverenie do starostlivosti inej osoby než rodičov,
  5. zverenie dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti,
  6. zverenie dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak súd koná o zverení dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti.

Príspevky pre konkrétne náhradné rodiny sa odvíjajú od formy náhradnej starostlivosti, počtu a zdravotného stavu dieťaťa/detí a tiež od finančnej situácie rodiny. Príspevky smerujú najmä na podporu zverených detí.  

Viac informácií nájdete TU.

 

POMOC URČENÁ PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Podporujeme neziskové organizácie, ktoré poskytujú služby náhradným rodinám. Ak ste taká organizácia, môžete k nám zaslať žiadosť o príspevok v priebehu celého kalendárneho roku.

Zameriavame sa najmä na podporu organizácií, s ktorými máme nadviazanú dlhodobú spoluprácu (organizácie podporujeme dlhodobo, zdieľame, sieťujeme, vyhodnocujeme).

Viac informácií nájdete TU.