Page Loading...

Štruktúra nadácie

ZRIAĎOVATELIA

 • Ing. Gabriela Lachoutová
 • Ing. Patrik Tkáč 
 • Ing. Ivan Jakabovič

 

SPRÁVCA NADÁCIE

 • Ing. Jozef Tkáč 

 

SPRÁVNA RADA 

 • Ing. Gabriela Lachoutová, predsedkyňa 
 • Ing. Patrik Tkáč, člen 
 • Ing. Ivan Jakabovič, člen 
 • Ing. Igor Rattaj, člen 

 

DOZORNÁ RADA 

 • RNDr. Marta Tkáčová, predsedkyňa 
 • Ing. Andrea Tkáčová, členka 
 • JUDr. Monika Ciprová, členka 

 

​ZAMESTNANCI NADÁCIE 

Kontakty na zamestnancov Nadácie J&T