Page Loading...

Kontakty

Nadácia J&T

Nadácia bola založená dňa 26. septembra 2006 a zapísaná bola Ministerstvom vnútra SR do registra nadácií dňa 12. októbra 2006 pod číslom 203/Na-2002/851.

IČO: 30868513

ADRESA

Nadácia J&T
Dvořákovo nábrežie 10 (River Park)
811 02 Bratislava
Tel.: +421 2 5941 8304
nadaciajt@nadaciajt.sk

NADÁCIA NA INTERNETE

www.nadaciajt.sk

  Facebook

ČÍSLA ÚČTOV

SK45 8320 0000 0012 2221 2222

SK52 8320 0000 0012 5555 5555 (účet 2%)

SK19 8320 0000 0012 1211 1110 (účet kampane Family)

 

Tím Nadácie J&T

Ing. Miroslava Šemberová
riaditeľka
Tel.: +421 2 594 18 304
Mobil: +421 903 650 024
semberova@nadaciajt.sk

Ing. Viera Mamojková
zástupkyňa riaditeľky, odborná pracovníčka pre oblasť Náhradná starostlivosť
Tel.: +421 2 5941 8141
Mobil: +421 911 910 066
mamojkova@nadaciajt.sk

Mgr. Jana Jenesová
odborná pracovníčka pre oblasť Pomoc v núdzi
Tel.: +421 2 594 18 411
Mobil: +421 903 416 736
jenesova@nadaciajt.sk

Zuzana Roth
odborná pracovníčka pre oblasť Ľudia chorí a s hendikepom
Tel.: +421 2 594 18 532
Mobil: +421 911 915 093
roth@nadaciajt.sk

Mgr. Zuzana Kaprinay
administratívna pracovníčka/office manager
Tel.: +421 2 594 18 416
Mobil: +421 911 919 039
zuzana.kaprinay@nadaciajt.sk