Page Loading...

Pomoc ohrozeným rodinám s deťmi

POMOC URČENÁ FYZICKÝM OSOBÁM

V rámci individuálnej podpory pomáhame rodinám s nezaopatrenými deťmi, ktoré sa dostali do nepriaznivej sociálnej situácie. Aktívne riešia situáciu, ktorá nastala, ale potrebujú určitú podporu k udržaniu a zabezpečeniu stabilného bývania, spolu so zachovaním nevyhnutných potrieb pre zdravý rozvoj a vzdelávanie detí.

Viac informácií nájdete TU.

 

POMOC URČENÁ PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Podporujeme neziskové organizácie, ktoré poskytujú služby ohrozeným rodinám s deťmi. Ak ste taká organizácia, môžete k nám zaslať žiadosť o príspevok v priebehu celého kalendárneho roku.

Zameriavame sa najmä na podporu organizácií, s ktorými máme nadviazanú dlhodobú spoluprácu (organizácie podporujeme dlhodobo, zdieľame, sieťujeme, vyhodnocujeme).

Viac informácií nájdete TU.