Page Loading...

Pomoc ohrozeným rodinám s deťmi

V rámci individuálnej podpory pomáhame rodinám s nezaopatrenými deťmi, ktoré sa dostali do nepriaznivej sociálnej situácie, ktoré nie sú v danej chvíli schopné vyriešiť vlastnými silami. Podporujeme ohrozené rodiny, ktorých členovia sa snažia uplatniť na trhu práce, riešia svoje záväzky, ale potrebujú určitú podporu k udržaniu alebo zabezpečeniu stabilného bývania či zabezpečenia nevyhnutných potrieb pre zdravý vývoj a vzdelanie detí.

Za rodiny vo finančnej kríze považujeme.

Pokiaľ je Vám zverené dieťa do náhradnej starostlivosti, vyplňte prosím žiadosť v oblasti Náhradnej starostlivosti.

V oblasti Pomoc ohrozeným rodinám s deťmi prispievame hlavne na tieto formy:

 

Ako požiadať o príspevok?

Vážení žiadatelia, skôr ako sa pustíte do vyplňovania žiadostí, skontrolujte si, že máte všetky potrebné dokumenty, aby ste ich mohli k žiadosti nahrať (čitateľný sken alebo fotografie) a spolu so žiadosťou odoslať.

Bez kompletne a pravdivo vyplnenej žiadosti a zaslania všetkých požadovaných dokumentov nebude možné žiadosť spracovať a bude automaticky zamietnutá.

Prosíme Vás, neposielajte nám Vaše lekárske správy. Ak to bude potrebné, my Vás o to požiadame.

V prípade, že si nebudete vedieť rady s vyplnením a podaním žiadosti, obráťte sa na sociálneho pracovníka, prípadne na úrad vo svojom okolí.

K posúdeniu vašej žiadosti je potrebné:

  • vyplniť online žiadosť (ako vyplniť - tu),
  • doložiť všetky potrebné dokumenty, ktoré sa prikladajú priamo do formulára žiadosti (konkrétne zoznam všetkých potrebných dokumentov je vždy uvedený pri vybranej forme podpory). Vzor vyjadrenia sprevádzajúcej organizácie nájdete TU.

Ďalšie potrebné informácie a podmienky k príspevku z Nadácie J&T nájdete TU.

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností neváhajte zavolať na tel. číslo +421 2 594 18 411 alebo +421 903 416 736, kde Vám radi zodpovieme na Vaše otázky.