Page Loading...

Aktuality

Grantový program Siločiary


05/08/2015

Nadačný fond EPH zriadený pri Nadácii J&T spustil otvorený grantový program Siločiary na podporu existujúcich sietí, strešných platforiem a asociácii mimovládnych organizácii, ktoré efektívnym a transparentným spôsobom prispievajú k dosahovaniu verejnoprospešného účelu a rozvoju občianskej spoločnosti na Slovensku.

Administrácia prebieha výlučne na webe programu www.silociary.net, ktorý funguje ako otvorená databáza a zároveň spoločné komunikačné rozhranie medzi donorom, žiadateľmi a verejnosťou.

www.silociary.net