Page Loading...

Aktuality

Hurááá chyba!


23/10/2018

Dva jesenné dni sme strávili spolu s českými kolegyňami v krásnom prostredí na Lipne. Okrem riešenia pracovných záležitostí sme utužovali tímového ducha a pomáhali nám v tom lektori z Prázdninovej školy Lipnice.

Témou tohtoročného stretnutia bola chyba. Naučili sme sa chybu prijímať a vziať si z nej poučenie. Metódy zážitkovej pedagogiky nám tiež pomohli vnímať a hodnotiť chybu pozitívne ako prirodzenú výzvu k žiaducej zmene správania, ktorá vedie k správnemu riešeniu.

A pri tom všetkom sme si užili veľa zábavy :-) 

Ďakujeme!