Page Loading...

Nadácia J&T

Nadácia J&T bola založená dňa 26. septembra 2006. Podľa notárskeho zápisu vznikla dňom zapísania do registra nadácií Ministerstva vnútra SR, a to 12. októbra 2006 pod číslom 203/Na-2002/851.

 

Poslanie Nadácie J&T:

Sme tu preto, aby sme individuálne pomáhali rodinám s deťmi, ktoré aktívne čelia nepriazni osudu. Poskytujeme finančnú, materiálnu pomoc a poradenstvo.

Na základe našich skúseností z terénu sa usilujeme o systémové zmeny v prevencii a starostlivosti o ohrozené rodiny.  

Poskytujeme príspevky ako fyzickým, tak právnickým osobám - neziskovým organizáciám, pokiaľ ich projekty súvisia s poslaním a cieľmi Nadácie. Pomoc Nadácie smeruje predovšetkým k ohrozeným deťom za účelom prehĺbenia všestrannej starostlivosti o nich, rodinám s deťmi ohrozenými sociálnym vylúčením a chudobou, náhradnej starostlivosti, ľuďom chorým a so znevýhodnením. Podrobné informácie o výške podpory v jednotlivých oblastiach si prečítate vo výročných správach. 

 

Oblasti pomoci Nadácie J&T:

 

Vízia Nadácia J&T:

Nadácia J&T je stabilným, silným a spoľahlivým partnerom pre neziskový sektor a verejnú správu. Naďalej individuálne pomáhame rodinám s deťmi v ťažkej životnej situácii a zasadzujeme sa o nastavenie funkčného systému starostlivosti o ohrozené deti s dôrazom na prevenciu. Zostávame modernou a transparentnou Nadáciou. Vďaka stabilnému finančnému zázemiu môžeme svoje ciele a poslanie napĺňať dlhodobo a efektívne.

 

Hodnoty Nadácie J&T:

Sloboda – robíme prácu, ktorá nás baví a má zmysel, je pre nás dôležité slobodne sa rozhodnúť a vyjadriť svoj názor.

Férovosť – vždy konáme otvorene, čestne a s rešpektom k hodnotám a individualite. Máme jasné pravidlá pre poskytovanie pomoci a podpory.

Rešpekt  - rešpektujeme sa vzájomne, každý má právo na chybu – chybu chápeme ako súčasť rozvoja.

Nadhľad – vďaka našim skúsenostiam a odbornosti máme nadhľad, vieme, že svet nie je čiernobiely.

Komunikácia – komunikujeme otvorene, jasne a dávame konštruktívnu spätnú väzbu.

Rozvoj – ďalej sa vzdelávame, rozvíjame a tým skvalitňujeme nielen seba, ale aj dobré meno Nadácie.

Profesionalita – sme tím, ktorý odvádza kvalitnú prácu.

Tím – aj v rozdielnosti jednotlivca vieme nájsť silu kolektívu a ísť za spoločným cieľom.

 

Nadace J&T

V Českej republike pôsobí naša sesterská nadácia Nadace J&T.

 

Nadačná listina(3,4 MB)stáhnout