Page Loading...

Osveta a vzdelávanie

Osveta a vzdelávanie

Nadácia J&T dlhodobo podporuje osvetu a vzdelávanie odborníkov v neziskovom sektore. Podporujeme výhradne nami vybrané projekty a neziskové organizácie, ktoré pracujú s pestúnskymi rodinami a rodinami s malými deťmi v sociálnej núdzi. Kontinuálne kvalitné a pritom dostupné vzdelávanie považujeme za jednu zo základných podmienok pre efektívnu pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú. Chceme zároveň vytvoriť priestor pre sieťovanie, stretávanie a zdieľanie skúseností.