Page Loading...

Rodiny so znevýhodneným členom

V rámci individuálnej podpory pomáhame rodinám s nezaopatrenými deťmi, ktoré sa vplyvom ochorenia alebo zdravotného znevýhodnenia svojho člena (rodiča alebo dieťaťa) ocitli v náročne riešiteľnej situácii, ktorú nie sú schopní vyriešiť vlastnými silami. Nadačná podpora smeruje k uľahčeniu starostlivosti o dieťa alebo rodiča so zdravotným znevýhodnením, ku zvýšeniu jeho sebestačnosti a k uľahčeniu jeho zapojenia do bežného spôsobu života.

Žiadosť o príspevok pre nezaopatrené deti vyplňuje zákonný zástupca v mene dieťaťa. Žiadosť bude teda evidovaná pod menom dieťaťa, zákonný zástupca vyplní svoje údaje v časti určenej zákonnému zástupcovi. Platí to v prípade žiadostí o kompenzačné pomôcky. 

Žiadosť o príspevok z Nadácie podávajte v prípade, pokiaľ by predpokladaný výdaj významne znížil váš rodinný rozpočet.

Pokiaľ je vám zverené dieťa do náhradnej starostlivosti, vyplňte prosím žiadosť v oblasti Náhradná starostlivosť.

V oblasti Rodiny so znevýhodnením členom prispievame hlavne na tieto formy:

Na rehabilitačné pobyty a ani terapie v iných zariadeniach neprispievame.

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že neprispievame na zakúpenie automobilu.

Ako požiadať o príspevok?

Vážení žiadatelia, skôr ako sa pustíte do vyplňovania žiadostí, skontrolujte si, že máte všetky potrebné dokumenty, aby ste ich mohli k žiadosti nahrať (čitateľný sken alebo fotografie) a spolu so žiadosťou odoslať.

Bez kompletne a pravdivo vyplnenej žiadosti a zaslania všetkých požadovaných dokumentov nebude možné žiadosť spracovať a bude automaticky zamietnutá.

Prosíme Vás, neposielajte nám Vaše lekárske správy. Ak to bude potrebné, my Vás o to požiadame.

V prípade, že si nebudete vedieť rady s vyplnením a podaním žiadosti, obráťte sa na sociálneho pracovníka, prípadne na úrad vo svojom okolí.  

K posúdeniu Vašej žiadosti je potrebné:

  • vyplniť online žiadosť (ako vyplniť - tu),
  • priložiť všetky potrebné dokumenty, ktoré sa prikladajú priamo do formulára žiadosti (konkrétne zoznam všetkých potrebných dokumentov je vždy uvedený pri vybranej forme podpory).

Ďalšie potrebné informácie a podmienky k príspevku z Nadácie J&T nájdete TU.

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností neváhajte zavolať na tel. číslo +421 2 594 18 532 alebo +421 911 915 093, kde Vám radi zodpovieme na Vaše otázky.