Page Loading...

Aktuality

Spustený príjem žiadostí pre fyzické osoby


01/02/2019

Vážení žiadatelia,

oznamujeme Vám, že 1.2.2019 sme spustili príjem nových žiadostí pre fyzické osoby vo všetkých oblastiach podpory (podpora právnických osôb prebieha od roku 2015 formou grantu, ktorý momentálne vyhlásený nie je). Dovoľujeme si Vás ale upozorniť na skutočnosť, že v oblasti pomoci ľuďom chorým a s handicapom prispievame výlučne na vybrané základné kompenzačné pomôcky, ktorých presný zoznam máme na webovej stránke zverejnený a podpora je smerovaná na rodiny s maloletými deťmi, v ktorých je aspoň jeden člen rodiny s handicapom.

Zároveň Vám oznamujeme, že aj zaregistrované žiadosti v rámci projektu Family - rodina na prvom mieste, ktorý je pilotne spustený v Žilinskom kraji, vybavujeme naďalej prienežne, viac informácií nájdete na webovej stránke projektu.

Nadácia J&T