Page Loading...

Ako nás môžete podporiť

Pokiaľ Vás práca Nadácie presvedčila a chcete nás finančne podporiť, môžete svoj príspevok poukázať priamo na náš účet                            IBAN: SK45 8320 0000 0012 2221 2222, alebo nám môžete venovať 2% z dane. 

Veľmi nás teší, že sú medzi nami stále ľudia, ktorí majú silné sociálne cítenie a snahu pomôcť. Ďakujeme darcom, ktorí podporili aktivity Nadácie J&T.  

 

Venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnanec, z potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte, koľko z nej tvoria 2 percentá (zaplatená daň x 0,02). Výsledok vpíšte spolu s ďalšími údajmi do Vyhlásenia o poukázaní 2% dane. Potvrdenie potom spolu s vyplneným Vyhlásením pošlite na Váš miestne príslušný daňový úrad.

Zhrnuté termíny a postup pre zamestnancov:

  • do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, 
  • potom požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane, z ktorého si viete vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane a zistiť dátum zaplatenia dane, 
  • stiahnite si tlačivo, "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO,"
  • do Vyhlásenia doplňte názov: Nadácia J&T, právna forma: nadácia, sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 30868513 a sumu, ktorá vám z výpočtu vyšla,
  • obe tlačivá (Vyhlásenie a Potvrdenie) doručte do 30.4.2022 na Daňový úrad podľa Vášho bydliska, príp. doručte do Nadácie a administratívu zabezpečíme za Vás.

Údaje o Nadácii J&T, poberateľovi 2% dane:

Nadácia J&T, Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

IČO: 30 868 513

Právna forma: nadácia 

Číslo účtu pre 2% : SK52 8320 0000 0012 5555 5555