Page Loading...

Ako žiadať o príspevok - záloha

Vážení žiadatelia,

dňa 1.2.2018 spúšťame príjem nových žiadostí pre fyzické osoby vo všetkých oblastiach podpory. Dovoľujeme si Vás ale upozorniť na skutočnosť, že v oblasti pomoci ľuďom chorým a s handicapom budeme prispievať výlučne na vybrané základné kompenzačné pomôcky, ktorých presný zoznam máme na webovej stránke zverejnený a podpora bude smerovaná na rodiny s maloletými deťmi, v ktorých je aspoň jeden člen rodiny s handicapom. Došlé žiadosti v oblastiach náhradná rodinná starostlivosť, pomoc ľuďom v núdzi a Sedmokráska vybavujeme v pôvodnom režime. 

Zároveň Vám oznamujeme, že aj zaregistrované žiadosti v rámci projektu Family - rodina na prvom mieste, ktorá je pilotne spustená v Žilinskom kraji, vybavujeme naďalej priebežne, viac informácií nájdete na webovej stránke projektu

 

Pre vyplnenie žiadosti kliknite na odkaz nižšie:

On- line žiadosť pre fyzické osoby (ku každej žiadosti fyzických osôb o poskytnutie príspevku je potrebné poslať poštou vyplnený Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý nájdete nižšie)

On- line žiadosť pre právnické osoby (u právnických osôb nie je potrebné Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielať) 

Súhlas so spracovaním osobných údajov(47,5 kB)stáhnout
Zaradenie do projektu Sedmokráska(79,5 kB)stáhnout
Žiadosť pre fyzické osoby(54,5 kB)stáhnout
Žiadosť pre právnické osoby(60,5 kB)stáhnout