Page Loading...

Ako žiadať o príspevok

Vážení žiadatelia,

vzhľadom k vysokému počtu žiadostí a administratívnej náročnosti bude v období od 1.12.2017 do 31.1.2018 pozastavený príjem všetkých nových žiadostí pre fyzické osoby. Dôvodom pozastavenia je prebiehajúca kampaň Family spustená pilotne v Žilinskom kraji, kde došlé žiadosti vybavujeme priebežne a ďalšie aktivity Nadácie, ktoré smerujú na zvýšenie kvality poskytovanej pomoci. O znovuotvorení prijímania žiadostí Vás budeme informovať na našej webovej stránke.

Ďakujeme za pochopenie.

Nadácia J&T

 

Pre vyplnenie žiadosti kliknite na odkaz nižšie:

On- line žiadosť pre právnické osoby (podporujeme tie organizácie, s ktorými máme nadviazanú dlhodobú spoluprácu, inak podpora právnických osôb prebieha od roku 2015 výlučne formou grantov)