Page Loading...

Rodiny so znevýhodneným členom

POMOC URČENÁ FYZICKÝM OSOBÁM

V rámci individuálnej podpory pomáhame rodinám s nezaopatrenými deťmi, ktoré sa vplyvom ochorenia alebo zdravotného znevýhodnenia niektorého člena rodiny (rodiča alebo dieťaťa) ocitli v nepriaznivých sociálnych alebo finančných podmienkach. Napriek tomu, že svoju situáciu aktívne riešia, potrebujú ďalšiu podporu pre zachovanie funkčnosti rodiny. Nadačná podpora smeruje na uľahčenie starostlivosti o chorého alebo zdravotne znevýhodneného člena rodiny, k zvýšeniu jeho sebestačnosti a na uľahčenie zapojenia sa do bežného spôsobu života.

Viac informácií TU.

POMOC URČENÁ PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Podporujeme neziskové organizácie poskytujúce služby rodinám s deťmi so zdravotne znevýhodneným alebo dlhodobo chorým členom domácnosti. Ak ste taká organizácia, môžete k nám poslať žiadosť o príspevok v priebehu celého kalendárneho roku.

Zameriavame sa najmä na podporu organizácií, s ktorými máme nadviazanú dlhodobú spoluprácu (organizácie podporujeme dlhodobo, zdieľame, sieťujeme, vyhodnocujeme).

Viac informácií nájdete TU.